2009-04-04 16:30Pressmeddelande

10 000 avlopp i Skåne och Halland skadar miljön!

null

Vid Maskinentreprenörerna, ME, region Södras årsstämma i Ängelholm lördagen den 4 april 2009 fattade stämman beslut om följande uttalande:

UTTALANDE:

Påskynda inventeringen av enskilda avlopp

Maskinentreprenörerna har i samarbetet med Skånes och Hallands kommuner genom dess samarbetsorganisationer Miljösamverkan Skåne och Tillsynssamverkan i Halland-miljö genomfört utbildning i anläggandet av enskilda avlopp. Samarbetet och utbildningen underlättar för entreprenörer och kommunernas miljöinspektörer att arbetet och handläggningen blir utfört på ett riktigt och snabbare sätt och tillför med detta ett stort tillskott i miljöarbetet. I takt med att de över 10000 avlopp i dessa båda län som inte uppfyller dagens krav blir åtgärdade minskar också de utsläpp som bidrar till algblomning och bottendöd i Kattegatt, Öresund och Östersjön.

Regeringen har nyligen fattat beslut att ROT-avdraget även skall omfatta anläggandet av enskilda avlopp samt reparation och uppdatering av befintliga enskilda avlopp. Kommunernas inventeringstakt skulle dock behöva öka om man skall uppnå de miljömål som är uttalade. Ytterligare resurser behöver därför tillföras till miljökontoren för inventering.

Igångsättande av infrastrukturprojekt

Maskinentreprenörerna ser positivt på de kommande satsningar som görs på infrastruktur. Dessa är nödvändiga för ett fungerande Sverige. Problemet som Maskinentreprenörerna ser är att igångsättandet av dessa projekt skulle behövas nu. Projektering och erforderliga tillstånd och miljöprövningar måste påskyndas så att projekten kan ge den stimulans i lågkonjunkturen som behövs för att få igång marknaden och ekonomin. Vägverk, Banverk, kommuner och andra aktörer måste ha anslag och tillsätta resurser för att i begynnande lågkonjunktur ha projekt klara att omedelbart sätta igång.

Årsstämman vill slutligen instämma i Infrastrukturminister Åsa Torstenssons tes att sambandet mellan nya jobb, välfärd och en väl fungerande infrastruktur är tydlig.

Årsstämman i Maskinentreprenörerna, ME, region Södra

För ytterligare information:

Maskinentreprenörerna: Olle Schönström, ordförande region Södra,
tfn 070-659 99 80
Maskinentreprenörerna: Per Ek, regionchef region Södra, tfn 070-810 19 59

_________________________________________________________________________

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson