2015-01-30 14:26Pressmeddelande

​Åke Svensson, Teknikföretagen: Nordiskt samarbete öppnar nya möjligheter

– Vi behöver nya grepp när det gäller utbyggnaden av infrastrukturen och det känns bra att man nu öppnar upp för alternativa lösningar som OPS. Den svenska industrin behöver en infrastruktur av toppklass för att kunna konkurrera fullt ut. Men det är viktigt att förstå att hela systemet behövs, från järnvägar och vägar till hamnar och flygplatser. Det måste hänga ihop.

– Vi måste också våga tänka ett steg längre fram när det gäller teknik. Om vi tittar på vägar så handlar det då inte bara om bättre vägar, utan också om att bygga smarta vägar. Det kan vara vägar som exempelvis gör det möjligt att köra eldrivna fordon som laddas kontinuerligt via slingor i vägen och inte behöver laddstolpar. Vi måste ta höjd för det redan nu, även om tekniken inte finns färdig idag. Det menade Åke Svensson, vd för branschorganisationen Teknikföretagen när han på fredagen medverkade vid Stora Infradagen som i år anordnades för nionde gången.

Åke Svensson pekade också på fördelarna med de stora kommande infrastrukturprojekten.

– Naturligtvis är det utmanande, men jag ser stora möjligheter, vi har många företag i Norden som ligger långt framme rent tekniskt, med många spännande lösningar. Dessutom är vi bra på att samarbeta och jag ser inga hinder för att vi tillsammans kan ta ledningen när det gäller att utveckla de system som behövs för framtiden.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson