2009-10-20 16:00Pressmeddelande

Aktion mot små avlopp som skadar våra vatten

null

Små enskilda avlopp från villor och fritidshus ger stora föroreningar av våra svenska vatten. Hushållen med enskilt avlopp (10 % av Sveriges hushåll) släpper ut nästan lika mycket övergödande ämnen som alla andra hushåll med kommunalt avlopp gör tillsammans. 400 000 av dessa små avlopp behöver bytas ut eller renoveras.
- Det är hög tid att sätta stopp för denna allmänt okända miljöförstöring, anser "Aktionsgruppen Små Avlopp", som formellt startade på torsdagen. Bakom står
VVS Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen och Maskinentreprenörerna.

Stampar på samma fläck
- Trots att vi har haft en lagstiftning sedan 70-talet och att det finns färdiga tekniska lösningar, har väldigt lite hänt, säger Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna.
- Årstakten för att åtgärda bristfälliga avloppssystem står och stampar på samma fläck år efter år. Det är en situation som vi inte kan blunda för längre och det är ett stort problem när det gäller vattnen i vår närmiljö och övergödningen av Östersjön.
- Nu krävs en långsiktig, nationell kraftsamling för att bygga bort den miljöförstöring, som de små avloppen står för. Vi vill bidra med vår kunskap och resurser för att bygga bort denna onödiga miljöförstöring

Stimulans till fastighetsägarna
Aktionsgruppen tänker vända sig både till regeringen och kommunerna för att få dessa att stimulera fastighetsägarna att åtgärda eller byta sina undermåliga anläggningar. ROT-avdrag för hela installationen av ett nytt avlopp, är exempelvis en effektiv åtgärd!
- Vi vill att kommunerna kartlägger och skärper tillsynen av alla små avlopp.
- Vi vill också göra fastighetsägarna medvetna om de miljöproblem som deras undermåliga avlopp ställer till med.


Ytterligare information:

  • Hampe Mobärg, ledamot i Aktionsgruppen Små Avlopp,
    VD Maskinentreprenörerna, tfn: +46 730 29 88 56
  • Hans Ewander, ledamot i Aktionsgruppen Små Avlopp,
    VD VVS Fabrikanternas Råd, tfn: +46 706 66 84 20
  • Raivo Viask, ledamot i Aktionsgruppen Små Avlopp,
    VD Svenska Rörgrossistföreningen, tfn: +46 705 57 92 30

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson