2015-06-10 14:00Pressmeddelande

Aktionsgruppen Små Avlopp: ”Bra att du fixar avloppet, Löfven, men sätt blåslampan på Romson”

null

-Statsminister Stefan Löfven föregår med gott exempel när det gäller enskilt avlopp. Han har ju gjort precis det som tusentals andra också skulle ha gjort för länge sedan, nämligen fixat sitt gamla dåliga avlopp i sommarstugan. Och trots vad kvällspressen sade, hade han faktiskt ett tillstånd från kommunens miljökontor, säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp.

Aktionsgruppen har under fem år undersökt i vilken takt svenska kommuner åtgärdar sina miljöfarliga enskilda avlopp. Och även om Stefan Löfvens exempel är gott, förbättrar det inte statistiken i vare sig Örnsköldsvik eller Sverige. Kommunen åtgärdar bara 1,7 procent av avloppsbeståndet varje år. Den låga åtgärdstakten, som Örnsköldsvik delar med många andra kommuner, innebär att det kommer att ta minst 60 år innan kommunen byggt bort sina avloppsproblem. Samtidigt har ett avlopp en teknisk livslängd på bara 20 år.

­Örnsköldsvik är inte unikt. Situationen är direkt ohållbar över hela landet. Det finns kommuner som inte kommer att byta ut sina gamla avlopp under ens de närmaste hundra åren. Varje dag läcker enorma mängder orenat avloppsvatten rakt ut i svenska dricksvattentäkter och badvikar.

– Nu måste Stefan Löfven sätta blåslampan på sin vice statsminister och miljöminister Åsa Romson. Trots att det sedan över ett år finns ett utmärkt förslag från Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, för hur miljöarbetet kan drivas mycket mer effektivt, händer ingenting. Förslaget samlar, obegripligt nog, bara damm på Miljödepartementet, menar Hampe Mobärg.

Under ett skyfall sommaren 2014 bräddade pumpstationer i Mälaren ut orenat avloppsvatten motsvarande det som en kommun med 150 000 invånare producerar varje dag. När fekalier bokstavligt talat flöt runt i barnens badvatten fick det stor uppmärksamhet.

Verkligheten är ännu värre. När sommardagarna kommer och alla är ute i sina stugor ökar utsläppen enormt.Bara i Stockholms län finns det 100 000 enskilda avlopp. Två tredjedelar fungerar inte som de ska. Det betyder att avloppen tillsammans - varje dag hela sommaren - släpper ut minst lika mycket förorenat vatten som bräddningen i Mälaren gjorde vid ett tillfälle.

– Och vi vet var det vattnet hamnar - där vi badar, eller hämtar vårt dricksvatten. Det är inte bara en miljö- och hälsomässig katastrof, utan också ett komplett politiskt misslyckande. Våra politiker måste ta sitt ansvar, inte bara för sina egna avlopp, utan för hela Sveriges miljö. Åtgärdsförslaget finns färdigt, det är bara att börja jobba.Det behövs helt enkelt mindre snack och mer verkstad, slutar Hampe Mobärg.

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp, VD för Maskinentreprenörerna
Telefon: 073-029 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson