2014-05-22 09:30Pressmeddelande

Aktionsgruppen Små Avlopp undrar vad Lena Ek väntar på: "Lägg en proposition nu, miljöministern!"

null

– Av någon anledning avvaktar miljöminister Lena Ek med att presentera en proposition för riksdagen om hur vi ska åtgärda landets 400 000 dåliga avlopp. Det finns ett färdigt förslag från HaV, Havs- och Vattenmyndigheten sedan över ett halvår och det skulle lösa en stor del av dagens problem. Problemet är att det sitter fast på miljödepartementet istället för att vara ett verktyg för fortsatt miljöarbete, säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp.

Aktionsgruppen, som representerar 80 procent av den svenska VA-branschen, är starkt oroad över den långsamma takten när det gäller åtgärdandet av landets miljöfarliga enskilda avlopp. Det liggande förslaget från HaV innehåller tydliga regler, en miljöskatt och tydliga gränser för de olika myndigheternas ansvar, men det används inte.

Den övervägande delen av Sveriges kommuner har en åtgärdstakt som innebär att det tar femtio, eller till och med hundra år, innan alla miljöfarliga avlopp är borta. Bland de med låg takt finns miljöministerns egen hemkommun Valdemarsvik, som med en omsättningstakt på drygt två procent om året behöver minst femtio år för att stoppa sina läckande avlopp. Samtidigt är den beräknade livslängden för ett enskilt avlopp 20 år. I topp i landet finns kommuner som Arboga och Kungsör som går igenom 14 procent av sina avlopp varje år, Valdemarsviks grannkommun Västervik ligger på nära fem procent.  I botten finns Överkalix och Övertorneå som hänger knappt över nollstrecket.

– Det säger sig själv att det blir problem om vi fortsätter så här. Förslaget finns och i den sammanställning som vi har gjort av remissvaren är enigheten för ett genomförande stor. Det sänder en tydlig signal om att det är dags för regeringen att ta initiativet, säger Hampe Mobärg. 

Han och Aktionsgruppen Små Avlopp uppmanar miljöministern Lena Ek att omgående, redan innan höstens val, lägga en proposition till riksdagen. Då kan en nyvald riksdag snabbt ta ett beslut om vad som ska gälla för framtidens enskilda avlopp.

– Vi måste snabbt få tydliga regler och ansvarsförhållanden så att vi kan arbeta framåt. Om vi fortsätter som tidigare, riskerar allt pågående miljöarbete att stanna av, alldeles i onödan, slutar Hampe Mobärg. 

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp samt vd för Maskinentreprenörerna (ME)
Tfn: 073-029 88 56 
E-post: hampe.mobarg@me.se 

 

Aktionsgruppen Små Avlopp startades för tre år sedan av Maskinentreprenörerna, ME,
VVS-Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Gruppen representerar 90 procent av den svenska VA-branschen.
  


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson