2014-05-28 08:00Pressmeddelande

"Aktionsgruppen Små Avlopp: Var inte en miljöbov - fixa avloppet nu"

Kristi Himmelsfärd är en helg då Sveriges stugägare öppnar dörrarna inför sommaren. Då är det extra viktigt att tänka på att det är jag som ägare som är ansvarig för att mitt enskilda avlopp fungerar. Om jag är ny stolt ägare till torpet, eller är osäker, är det dags att kolla när tillsynen gjordes senast, att slamtömningen har skötts, att det inte står vatten i rör som ska vara torra och inte minst - vart det renade vattnet tar vägen. Det är bättre att fixa avloppet nu, än att fortsätta att vara en miljöbov i väntan på en eventuell inspektion.

För inspektionen kan dröja. Bara 27 svenska kommuner har idag en realistisk takt för åtgärdandet av miljöfarliga enskilda avlopp. De ser över fem procent av dem om året,
47 kommuner låter däremot sina avlopp passera hundraårsstrecket utan åtgärd.

– Det är sorgligt och skrämmande. Det finns ambitiösa kommuner, men många har en takt som gör att det kan ta över hundra år att få bort alla läckande avlopp – och vi har 400 000 sådana i Sverige. Ett varnande exempel är miljöminister Lena Eks egen hemkommun Valdemarsvik, som tar hand om knappt två procent av sina avlopp om året – pinsamt dåligt, säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp.

Aktionsgruppen är starkt kritisk till miljöminsterns brist på handlingskraft i avloppsfrågan.

 – Inför EU-valet sade Lena Ek att ”Jag vill påverka och jag vill ta beslut som leder till att vi ska kunna bada i Östersjön, andas frisk luft i våra storstäder och att det finns fisk i våra älvar”. Trots detta ligger Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) förslag för hur dåliga enskilda avlopp ska åtgärdas på miljödepartementet sedan hösten 2013 - utan att något hänt, säger Hampe Mobärg.

En snabb koll runt några av de stora svenska insjöarna - både badvatten och viktiga vattentäkter - ger ett dystert besked. Runt Vänern är det bara Sunne och Hammarö kommuner som med knapp nöd klarar tvåprocentsstrecket. I botten ligger Karlstad, Säffle och längst ner Grums, som med en utbytestakt på 0, 79 procent, behöver mer än hundra år på sig att stoppa sina utsläpp.

Lika illa är det runt Vättern, där exempelvis Motalas avlopp, konstruerade för att hålla i tjugo år, får fylla femtio.  Runt Mälaren toppar Enköping, relativt sett, med drygt två och en halv procent om året, följt av Håbo och Strängnäs. Västerås kvalar in på strax över två procent. Sist hamnar Köping med en årstakt på 1,36 procent.

– HaV:s förslag har allt som behövs, tydliga regler, en miljöskatt och skarpa gränser för myndigheternas ansvar. Det är ett bra förslag som vi stödjer. Det är dags för miljöministern att sätta fart. Innan valet behövs en proposition baserad på HaV:s förslag, så att en nyvald riksdag kan komma till beslut, annars riskerar vi totalstopp i miljöarbetet, säger Hampe Mobärg.

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp samt vd för Maskinentreprenörerna (ME)
Tfn: 073-029 88 56 
E-post: hampe.mobarg@me.se


Aktionsgruppen Små Avlopp startades för tre år sedan av Maskinentreprenörerna, ME,
VVS-Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Gruppen representerar 90 procent av den svenska VA-branschen.
 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson