2014-03-12 06:00Pressmeddelande

Allt färre miljöfarliga avlopp, men politisk tydlighet saknas

null

– Kurvan är bruten! I år stoppades miljöfarliga utsläpp från nästan 18 000 enskilda avlopp runt om i Sverige, jämfört med 14 000 år 2010. Allt fler kommuner tar sitt ansvar, gör stora insatser och ökar takten. Vi ser resultatet av fyra års samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och VVS-branschen, säger Hampe Mobärg, talesman för den branschgemensamma Aktionsgruppen Små Avlopp.

Idag finns det nästan en miljon enskilda avlopp i Sverige. Drygt 400 000 av dem behöver åtgärdas för att stoppa miljöfarliga läckage. Bäst i ligan är Arboga och Kungsör, som tog hand om 14 procent av avloppen ifjol, det visar en undersökning beställd av aktionsgruppen Små Avlopp. Närmast efter kommer Nässjö med tolv procent och Södertörn (Haninge, Tyresö och Nynäshamn) med strax över nio procent.

För de allra flesta kommuner är takten betydligt lägre. Bara 27 har en omsättningstakt som är hållbar, det vill säga över fem procent om året. Lika många ligger mellan fyra och fem procent och 30 har en omsättningstakt på tre till fyra procent.  I 47 kommuner ligger takten under en procent om året. Det innebär att avlopp, som normalt har en livslängd på ungefär 20 år, ska leva i över 100 år innan de byts ut. 

– Det är ohållbart. 2013 var åtgärdstakten 2,7 procent för hela Sverige. I det tempot behöver vi hålla på i 40 år innan vi hunnit runt. Vi måste dubbla takten om vi ska få bort alla dåliga avlopp inom rimlig tid, säger Hampe Mobärg, som efterlyser en tydlig politisk styrning. Alla inblandade har gjort stora insatser och det är glädjande att se resultatet. Men nu är vi vid vägs ände. Det krävs ett snabbt och kraftfullt agerande från miljöminister Lena Ek för att vi ska kunna fortsätta.

Aktionsgruppen anser att den utredning som Havs- och Vattenmyndigheten lade fram 2013 är bra och om regeringen följer den, kan viktiga steg tas för att lösa miljöproblemen. I utredningen finns, bland annat, förenklade regler och en tydlig gränsdragning mellan olika myndigheter, en miljöskatt med skattebefrielse för fastighetsägare som genomför nödvändiga åtgärder, samt en avloppsdeklaration.

– Problemet är att miljödepartementet inte hinner med att göra sitt jobb. Utredningen har legat på departementet i fem månader. Om frågorna inte kommer upp före valet riskerar de att försvinna i fjärran. Då stoppas miljöarbetet helt i onödan. Det är en mycket oroande utveckling och vi har nu vänt oss direkt till miljöministern och kraftfullt påtalat detta, säger Hampe Mobärg.

För vidare information:
Hampe Mobärg, talesman Aktionsgruppen Små Avlopp
Tfn: 073-029 88 56
 E-post: hampe.mobarg@me.se


AKTIONSGRUPPEN SMÅ AVLOPP
Maskinentreprenörerna, ME
VVS-Fabrikanternas Råd
Svenska Rörgrossistföreningen VVS


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson