2021-06-24 07:19Pressmeddelande

Allt pekar uppåt

Stark tillväxt som kraftigt överstiger förväntningarna.Stark tillväxt som kraftigt överstiger förväntningarna.

Stark tillväxt som kraftigt överstiger förväntningarna. Allt pekar uppåt, så även kapacitetsbristen, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörernas nya konjunkturrapport. 

Maskinentreprenörernas konfidensindikator visar på stark tillväxt: Arbetsvolymen ligger på ett historiskt högt värde, orderstocken stiger och närmar sig rekordnivå, faktureringsläget är det högsta sedan dessa konjunkturmätningar startades, maskininvesteringar fortsätter att öka om än i långsammare takt, beläggningsgraden uppvisar försiktiga svängningar men är fortsatt hög och efterfrågan på tjänster visar kraftig ökning.

”Samtidigt som jag är glad över att kunna lägga fram dessa positiva siffror är jag bekymrad över den kapacitetsbrist som följer i prognosernas spår. Förenklat kan man säga att där arbetsvolymen och faktureringsläget visar nuläget ger orderstocken signaler framåt. Mäter vi detta mot maskininvesteringarna och rekryteringsläget uppstår en kapacitetsbrist” säger Anders Robertsson, VD Maskinentreprenörerna.

Ökade miljökrav kopplade till vattenrening; klimatförändringar som ökar risken för översvämningar; en ständigt växande underhållsskuld i kombination med en fortlöpande urbanisering som ökar belastningen på befintliga system bäddar för en sällan skådad kapacitetsbrist i våra infrastrukturer. Utöver detta visar rapporten på stora industriella investeringar i norra Sverige och en accelererande kompetensbrist där två av fem inte bara har stora svårigheter att hitta kollektivanställda utan även ledningsfunktioner.

”Vi har länge vetat att det saknas över 1000 maskinförare per år. Det vi ser är att behoven nu även omfattar både tjänstemän och ledningsfunktioner. Med den tilltagande teknikutvecklingen behöver företagen fler som kan hantera komplexiteten i projekten. Dessvärre är det stor brist på dessa kompetenser, vilket hämmar utvecklingen hos våra medlemsföretag.” säger Anita Ifrig, Kompetensförsörjningsansvarig på Maskinentreprenörerna.

Vi på Maskinentreprenörerna driver nio skolor runt om i Sverige med undervisning både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Vi samarbetar redan idag med ett flertal kommuner för att säkerställa regional kompetensförsörjning. Och det räcker inte, Sverige behöver mer. Vi maskinentreprenörer har flera förslag på lösningar på det som inte alls bara är vår utmaning, inte heller bara branschens utmaning, utan hela Sveriges utmaning.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.