2020-01-31 13:02Pressmeddelande

​Anders Borg på Stora Infradagen 2020: Krisen kommer inte idag, men det politiska ledarskapet måste orka driva förändring

null

–Vi är faktiskt inte i så dåligt läge, det har vänt, och vi ser en ljusning framöver, så det blir ingen kris. Det är sant att världen bromsade rejält förra året, det som egentligen hände var att det såldes tio miljoner lätta fordon i kina, långt mer än vad industrin räknade med. Problemet var Kina, som stått för 50 procent av världens totala upplåning, sanerade ett 40-tal banker. Kinesiska konsumenter blev oroliga och sköt på stora investeringar, som bilinköp. Nu går det bättre igen för bilindustrin, främst i Tyskland, vilket är väldigt viktigt för den svenska verkstadsindustrin.

–Utbrott som nu med coronaviruset brukar skapa en effekt i några veckor, men sen rullar det på som vanligt igen. Corona blir sannolikt inget stort hot mot världsekonomin. Det blir ingen kris om vi inte har ett krisläge och det har vi inte. Räntesänkningarna vi har sett ser världen över skapar dessutom en krockkudde mot en bredare nedgång. Det är ingen högkonjunktur vi är på väg mot, utan vi går sidledes och lite uppåt. Det blir fortsatt trögt under våren, men bättre under hösten

Det sade Anders Borg, svensk finansminister under åren 2006-2014, internationellt känd för sin framgångsrika hantering av finanskrisen, 2011 utsedd till EU:s bästa finansminister av Financial Times, och nästan lika uppmärksammad för sitt örhänge och sin hästsvans. På fredagen talade han vid bransch och arbetsgivareförbundet Maskinentreprenörerna, ME:s årliga arrangemang Stora Infradagen.

–Vi ser en spännande tid framför oss, nu går vi in i ett nytt tekniskt skede, tack vare 5G. Enorma datamängder kan överföras blixtsnabbt och vi kan äntligen använda artificiell intelligens, AI på riktigt, för allt, från banklösningar till utbildningar, inom hälsovård och logistik. Detta, tillsammans med att urbaniseringen gör att städerna växer, i Sverige med, och vi kommer att se stora samhällsförändringar. Stadskärnorna behöver bli tätare, vi måste ompröva synen på städerna. Det ger oss större innovationsförmåga och skapar rum för snabbare förändringar.

–Idag är planprocesserna svåra och komplicerade, regler som ändras. I andra länder, som exempelvis Singapore tar man större beslut och går fortare fram och begränsade möjligheter till överklagande. Men vi måste kunna bo och leva här med, så det krävs ett stort politiskt omtag, och vi kommer sannolikt att bygga mer än någonsin under de kommande tio åren. Då måste vi också ha ett politiskt ledarskap som orkar driva förändringar.

–Vad gäller Infrastruktur, brukar vi och Schweiz ligga i topp i rankinglistorna. Vi har gjort en väldig investering de sista tio åren, med en snabbare ökning på järnvägsinvesteringarna, men tappat på väginvesteringarna där förslitningen går fortare. Om vi ska få riktigt hög avkastning på infrastrukturinvesteringarna, måste vi tänka och fokusera på städerna, minska reseavstånden för jobb och boende. Projekten är svåra att planera och drar ofta över, det kan bli bättre, men man får ofta räkna med risker för fördyringar. Jag tror på snabbtågen trots detta, en av anledningarna är att det kommer att ta två decennier att renovera stambanorna, det är helt enkelt ett sämre alternativ än att dra en ny bana. Men, att göra det vi gjorde under 2008 skulle vara omöjlig att göra idag, så jag är glad, med tanke på både det politiska läget och väljarunderlaget, att inte behöva vara med när nästa kris kommer.

–Anders Borg har en unik kompetens och erfarenhet och vi är glada över att ha honom här hos oss idag, Den analys han gav av det ekonomiska läget i världen och Sverige idag och i morgon var mycket spännande, inte minst när det gäller hans syn på behovet av infrastrukturinvesteringar de kommande åren, säger ME:s förbundsordförande Magnus Persson

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2020, kontakta:
Hampe Mobärg, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson