2017-01-27 15:34Pressmeddelande

Anders Danielsson, Skanska: Mer innovation, mindre prispress i upphandlingarna

null

– När jag ser på vår samverkan med det offentliga ser jag att det finns mycket att göra. Jag tycker att upphandlingen idag ofta sker alltför kortsiktigt och med fokus på priset. Vi borde få tävla med innovationsförmåga istället och få hitta den bästa lösningen, både prismässigt och funktionsmässigt sett ur ett livscykelperspektiv, sade Anders Danielsson, vice VD på byggkoncernen Skanska och ansvarig för infrastrukturutveckling.

– Det finns olika modeller, idag finns det exempel där det offentliga byter ”råmark” mot motprestationer från vår sida, det är något vi skulle kunna utnyttja även i Sverige. Ett annat exempel är vårt arbete med LaGuardia-flygplatsen i USA. De frågade oss – om ni får bygga en ny terminal och får tillgång till intäkter från flygbolagsavgifter och försäljningsverksamhet, hur mycket kan ni betala tillbaka till oss under kommande år? Vi tittade på det och såg att vi kunde öka antalet flygningar genom att bygga broar mellan terminaler och gater, så att flygplanen kan rotera effektivt runt och mellan dem. På det sättet ökade vi tillgängligheten och därmed intäkterna.

– Det finns en tendens att fokusera på budget och mindre på livscykelkostnad. Om vi vänder på perspektivet kan vi få mer värde för de pengar vi investerar. Trafikverket borde titta mer på ”value for money”.Här finns tydliga vinster att göra. Det finns många lämpliga projekt som kan lösas genom OPS, samverkan offentligt och privat och som därmed inte behöver belasta budgeten.

– För maskinentreprenörerna kommer marknaden att förändras. Vi har GPS idag, tekniken gör att vi kan göra helt andra mätningar av produktiviteten och vi får också in data som gör att det går att göra modeller för olika kostnader och intäkter på ett helt annat sätt. Men det innebär också att ME:s bolag måste investera och anamma ny teknik, annars blir de frånåkta. Att förstå och använda ny teknik är nödvändigt, menar Anders Danielsson. Men, utvecklingen och tilltron till innovationsförmågan i branschen till trots, så menade Anders Danielsson att tiden för stora entreprenader inte är över.

– Nej, jag tror inte på delade entreprenader. Vi har dåliga erfarenheter av det, alltför många saker faller mellan stolarna om det blir för många inblandade. Och sen tar man in konsulter som saknar praktiska kunskaper och kompetens för att hålla ihop det. Det fungerar inte. Där, i Stora Infradagens slutskede fick han emellertid mothugg av ME:s VD Hampe Mobärg.

– Helt fel! Ni måste istället låta ME:s entreprenörer vara med och driva innovationerna. Det är först då det händer saker på allvar. Det finns många kloka personer därute som väntar på det, sade Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson