2020-01-09 07:30Pressmeddelande

​Anders Robertsson ny VD för Maskinentreprenörerna

null

Anders Robertsson har blivit utsedd till VD för Maskinentreprenörerna och har påbörjat sin nya tjänst i och med årsskiftet.

–Anders har med stort engagemang varit central i utformningen av ME:s nya organisation och ME Inköp. Samtidigt kommer han få stöd av Hampe i sin nya roll under en tid framöver, säger Magnus Persson ordförande för Maskinentreprenörerna. Hampe har varit VD för ME i 12 år och det är dags att lämna över till nästa ”generation”. Han kommer finnas kvar i verksamheten och stå till styrelsens förfogande under 2020.

–Anders har som vice VD varit instrumentell i utvecklingen av ME under de senaste åren. Med denna lösning får vi kontinuitet i arbetet med att vidareutveckla ME in i 2020-talet, förklarar Magnus Persson

För vidare information:
Magnus Persson, ordförande, Maskinentreprenörerna
Tfn: 070-583 52 30
E-post: magnus.persson@vsmgruppen.se

Anders Robertsson, ny VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 070-532 70 78
E-post: anders.robertsson@me.se

Hampe Mobärg, f.d.VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 073-029 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson