2019-12-16 08:35Pressmeddelande

Anna Ekström, ME vill ha ett nyårslöfte: Mer verkstad - för yrkesutbildningarnas skull

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström, har varit tydlig när hon kommenterat behovet av en stark yrkesutbildning. Under hösten 2019 har hon, bland annat, sagt:

–Utan yrkesutbildning stannar Sverige. Vi har stor brist på yrkesutbildade i nästan alla branscher. Det riskerar att hindra företag från att växa och välfärden från att utvecklas. Om vi ska ha en bra kompetensförsörjning i industrin, så måste yrkesprogrammen bli mer attraktiva. Vi behöver en mer arbetsmarknadsstyrd utbildning, för det är anställningsbarhet som även eleverna efterfrågar.

– Det är bra. Frågan är inte vad, utan hur. Jag hoppas på ett nyårslöfte om konkreta åtgärder från Anna Ekström när hon kommer till Stora Infradagen den 31 januari. Redan idag saknas tusentals maskinförare och det är snudd på katastrof med tanke på både pensionsavgångar och de stora infrastrukturprojekt som planeras. Vi måste samordna och kraftsamla resurserna regionalt och nationellt för att göra utbildningarna mer attraktiva. Det krävs också ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv, precis som Anna Ekström säger. Vi inom ME tar vårt ansvar, men vi behöver tydliga besked, inte bara ord, säger Hampe Mobärg.

När och var?
Stora Infradagen, som 2020 arrangeras för fjortonde året i rad, äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start kl 10.00, fredagen den 31 januari. Temat för året är ”Infrastrukturens utmaningar - kompetens, klimat och levande landsbygd”. Mikael Tornving är programledare och bland talarna finns, förutom utbildningsministern, förra finansministern Anders Borg, ekonomen Kjell A Nordström, Swedavias vd Jonas Abrahamsson, Polarbröds vd Karin Bodin, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och professorn Charlotta Mellander. Dagen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade. Fullständigt program och anmälningsblankett finns på https://www.me.se/stora-infradagen/

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2020, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson