2020-01-31 11:07Pressmeddelande

Anna Ekström på Stora Infradagen 2020: Yrkestekniska utbildningar ska prioriteras men branschen måste tända glöden

null

–En gymnasieutbildning är en av de viktigaste förutsättningarna, ett kvitto eller pass, för att etablera sig på arbetsmarknaden och de flesta yrkes­utbildningar leder raka vägen till jobb. Arbetsgivare runt om i landet har svårt att hitta rätt utbildade i de flesta branscher inom både välfärden och det privata näringslivet. Det sade utbildningsminister Anna Ekström när hon öppnade bransch- och arbetsgivareförbundet Maskinentreprenörernas, ME:s, årliga arrangemang Stora Infradagen på Näringslivets Hus i Stockholm

–Matchningsproblemet har vi skapt själva, långsiktig trend, ungdomarna väger högskoleförberedande utbildningar, som samhällsprogrammet, inte yrkeslinjer. Vi föräldrar säger åt våra barn att de ska hålla alla vägar öppna och att man då ska välja högskoleförberedande utbildningar. Det är fel och en fördom. Sanningen är att möjligheterna att få och välja jobb är bättre, att kunna åka ut och jobba utomlands och att göra annat än om man valt ett samhällsvetenskapligt program är betydligt större efter en yrkesutbildning. Men det är, till sist bara ni maskinförare, som kan få ungdomarna att söka maskinförarutbildningarna, det är ni som måste tända deras glöd och intresse och sälja in yrket. Ingen annan kan göra det. Inte jag, inte yrkesvägledarna, inte lärarna.

–Vi vill att fler som inte har ett jobb eller som saknar utbildning ska få möjlighet att skaffa en yrkesutbildning, via gymnasiet eller yrkesvux. Utöver den planerade höjningen av bidraget för att stärka kommunernas ekonomi, som regeringen och samarbetspartierna aviserade i förra veckan, gör regeringen därför även en riktad satsning och förbättrar medfinansieringen av yrkesutbildningarna. Den som har störst behov av utbildning ska nu prioriteras – inte den med minst utbildning, sade Anna Ekström, som också aviserade satsningar på vuxenutbildningarna.

–Staten kommer att ta ett större ekonomiskt ansvar för att gymnasiala yrkes­utbildningar inom vuxenutbildningen ska finnas i hela landet. Kraven på kommunernas finansiering för yrkesvux sänks kraftigt. Det är viktigt att skapa bättre förutsättningar för omställning på en arbetsmarknad som förändras.

–Anna Ekströms besked är helt klart ett steg i rätt riktning. Vi inom ME är beredda att vara med och göra vår del av jobbet för att utveckla yrkesutbildningarna och göra dem mer attraktiva för nya målgrupper. Vi vet också att det är vi som ytterst måste att tända ungdomarnas intresse, och vi arbetar med det på skolorna och i olika projekt riktade mot nya målgrupper, som kvinnor och personer med annat etniskt ursprung. Men, vi ser också ett fortsatt stort behov av regional kraftsamling och fokus när det gäller yrkesutbildningarna för att vi bättre ska kunna utnyttja kompetens och resurser, säger ME:s förbundsordförande Magnus Persson.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2020, kontakta:
Hampe Mobärg, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson