2017-01-16 09:30Pressmeddelande

Använd infrastrukturrapporten från 2001: Sluta utreda finansieringsmodeller, börja jobba!

null

Om en knapp månad, den 28 februari, kommer ett delbetänkande från en ny statlig utredning. Regeringen har givit en kommitté i uppdrag att utreda alternativ för finansiering av infrastrukturprojekt genom skatter och avgifter. Den ska också begrunda förutsättningarna för utnyttjande av privat kapital för finansiering av svensk transportinfrastruktur.

– Det ska bli intressant att se vad som kommer fram, nu när både riksdag och regering har kommit igång och öppnat butiken efter helgerna. Nya, eller snarare nygamla, finansieringslösningar, kan öppna för infrastruktursatsningar. Och det finns faktiskt ända sedan tidigt 2000-tal färdiga sådana lösningar som är väl förankrade i socialdemokratiska regeringskretsar. Bara att damma av och köra, säger Magnus Persson, förbundsordförande för branschorganisationen Maskinentreprenörerna.

– Vårt arrangemang Stora Infradagen, som äger rum den 27 januari, ägnar vi åt de nya affärsmodeller som vi ser växa fram. Finansieringslösningar är en viktig del, men allt behöver inte alltid vara nytt. OPS, offentlig-privat samverkan, är ett av de begrepp som funnits med länge och som tål att diskuteras. Men varför går finansministern över ån efter vatten? Redan 2001 tog en referensgrupp inom socialdemokraterna, med tunga representanter från hela landet, fram en intern rapport om det svenska transportsystemet och dess behov av reinvesteringar, modernisering och utbyggnad. Idag, 16 år senare, är läget nära nog detsamma som då. Det är kanske dags att påminna finansminister Andersson och inte minst infrastrukturminister Johansson, om referensgruppens slutsatser? De var:

  • En stegvis övergång till ett system där investeringar med flerårig livslängd budgeteras på samma sätt som investeringar i fastigheter, fordon eller datorer
  • Lånefinansiering
  • En svensk modell av partnerskapsfinansiering som komplement till traditionell anslagsfinansiering för nyinvesteringar i de nationella väg- och järnvägsnäten”

– Vi får vänta ännu några veckor på att höra vad som kommer ut, men ur vår synpunkt skulle det räcka långt med att damma av 2001 års rapport. Där fanns flera utmärkta förslag och den är väl värd att läsa igen. Allt behöver inte vara nytt, säger Magnus Persson.

Om stora Infradagen 2017
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 den 27 januari 2017. Programmet finns på www.me.se. Deltagandet är kostnadsfritt.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2017, kontakta:
Magnus Persson, Ordförande, Maskinentreprenörerna
Tfn: 070-583 52 30, e-post: magnus.persson@vsmgruppen.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson