2007-05-29 08:49Pressmeddelande

Avtal klart mellan ME och SEKO

Maskinentreprenörerna (ME) och fackförbundet SEKO är överens om ett nytt treårigt Maskinföraravtal. Efter relativt långa förhandlingar blev parterna överens måndagen 28 maj klockan 17.30. Parterna är överens om att nivåerna ligger inom ramarna och uppgår till 10,2 procent.

- Avtalet är bra för branschen och ger ME-företagens medarbetare bra lönenivåer inför framtiden. Det är också viktigt att vi nu kan mönstra ut de så kallade utvecklingsbidraget efter de närmaste åren, säger Håkan Norén, ordförande för ME.

För att utmönstringen av utvecklingsbidraget ska fungera väl för ME:s medarbetare får de utöver de 10,2 procenten en nivåhöjning med 574 kronor i månaden, vilket är i nivå med det avtal som gjordes med Sveriges Byggindustrier. Grundlönen höjs från 112 kronor i timmen till 120 kronor i timmen första avtalsåret. Klämdagen för nationaldagen utmönstras.

- Det är ett bra avtal som går att arbeta med och göra bättre de närmaste åren, säger ME:s förhandlingschef Björn Liljedorff.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson