2013-05-24 15:07Pressmeddelande

Björklunds ”skoltrötta” stab kostar jobb!

Utbildningsminister Jan Björklunds statssekreterare Bertil Östberg lovade för två år sedan att lösa upp körkortsknuten, d.v.s. oklarheterna huruvida körkortsutbildningen kan bedrivas på gymnasiet för elever som ska bli maskinförare.

- Det är mer än märkligt att Utbildningsministeriet inte kunnat hantera denna fråga sedan introduktionen av GY -11. Speciellt som branschen har tillväxt och efterfrågar kvalificerade maskinförare, framhöll Håkan Norén, Förbundsordförande vid bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna förbundsstämma på fredagen.  

Maskinföraryrket är ett framtidsjobb!  Ministern och Utbildningsdepartementet tappade 2011 bort det utlovade körkortet i planeringen av utbildningen till maskinförare i när det nya gymnasiet GY -11 introducerades. Någon form av ”skoltrötthet” tycks ha drabbat Björklund och hans stab.

- Orken tycks inte ha återvänt, eftersom ingen på Utbildningsdepartementet vill svara på frågor om ”körkortsutbildningen som försvann”. Vår Utbildningsminister har gjort en otrolig blunder och borde rätta till situationen snarast, säger Håkan Norén.

- Utan körkort får eleverna på yrkesutbildningen till maskinförare inte framföra våra maskiner. De får inte heller praktisera och anställas direkt efter examen hos oss maskinentreprenörer. Många elever har redan hoppat av maskinförarutbildningen och en del har sökt sig till andra yrkesutbildningar, där det åtråvärda körkortet ingår i utbildningen. Andra har gått tillbaka till arbetslöshet.
 
- Vi behöver verkligen ungdomarna, säger Håkan Norén. Vår bransch genomgår en omfattande generationsväxling just nu. Samtidigt satsar regeringen rekordsummor på underhåll av vägar och järnvägar. Många nya vägar och järnvägsprojekt planeras och maskinförare behövs för lång tid framåt. 

- Om inte Björklund gör något nu kommer maskinförarutbildningen i nya gymnasieskolan misslyckas helt i onödan!!   

Ytterligare information:
Håkan Norén, Förbundsordförande, Maskinentreprenörerna, tfn: 070- 535 72 20
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 073- 029 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson