2014-05-13 10:00Pressmeddelande

Bottennoteringar i norra Sverige: Avlopp i otakt med verkligheten

null

– Miljöminister Lena Ek har helt tappat takten. Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) förslag för hur man ska åtgärda dåliga enskilda avlopp samlar damm på departementet sedan i höstas. Nu står vi återigen inför en sommar med hundratusentals avlopp med miljöläckage ut i badsjöar och kustvatten säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp. 

Bara 27 av Sveriges kommuner har idag en hållbar utbytestakt av sina miljöfarliga enskilda avlopp, det vill säga åtgärdar minst över fem procent av dessa per år, den takt som rekommenderas av HaV. I 47 kommuner är takten lägre än en procent om året. Det innebär att avlopp konstruerade för en livslängd på 20 år förväntas leva i över 100 år.

– Vi har följt kommunerna i fyra år. 2013 åtgärdades 18 000 av landets 400 000 miljöfarliga avlopp, men takten borde istället vara 35 000 om året.  Många kommuner har tagit tag i frågan på allvar, men det finns också 135 kommuner som håller en takt som inte ens är hälften av den som HaV föreslagit.  Det betyder att det tar mellan femtio och hundra år innan vi får stopp på utsläppen, fortsätter Hampe Mobärg. 

Skillnaderna är stora, både mellan kommunerna och över landet. I norra Sverige, räknat från Dalälven och norrut, återfinns Ockelbo som klart lysande stjärna i med en årlig åtgärdstakt på 7,02 procent. Men sedan faller det brant till Gävle (2,32 procent), Nordmaling (1,90 procent) och Umeå (1,85 procent) medan kommuner som Sundsvall (0,89 procent), Sollefteå (0,63 procent) och Robertsfors (0,62 procent) släpar ännu mer.

Även runt den viktiga vattentäkten Storsjön är takten låg, här ligger Bergs kommun i botten med 0,66 procent åtgärdade avlopp per år, medan Åre (1,55 procent), Krokom (1,37 procent) och Östersund (1,25 procent) visar något högre takt. Bottennoteringarna för riket finns i Övertorneå och Överkalix, båda med en takt på 0,12 procent, följt av Åsele kommun med 0,27 procent. Allra bäst i landet är Haninge, Tyresö och Nynäshamn, som tillsammans håller en takt på över nio procent om året

– Naturvårdsverket, som tidigare var ansvarigt för frågan om enskilda avlopp, myntade uttrycket ”Små avlopp är ingen skitsak” och det stämmer. Avloppen måste åtgärdas, men vi kommer inte längre med dagens regelverk. Förslaget från HaV innehåller just det som behövs - tydliga regler, en miljöskatt på farliga avlopp och skarpa gränser för olika myndigheters ansvarsområden. Det är ett bra förslag som vi stödjer.  Det är nu miljöminister Lena Eks ansvar att snarast ta taktpinnen, lyfta frågan och ta de beslut som krävs. Läget är akut, vi riskerar ett totalstopp i det pågående miljöarbetet och det helt i onödan, säger Hampe Mobärg. 

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp samt vd för Maskinentreprenörerna, ME
Tfn: 073- 029 88 56 
E-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson