2016-01-29 14:32Pressmeddelande

Bra utbildning kräver samarbete

-Det spelar ingen roll vilka verktyg man har om inte kompetensen finns. Utbildning är ett viktigt verktyg för att driva samhällsutveckling och bekämpa arbetslöshet. Det var lösningen förr och det är lösningen idag. Det behövs utbildningar som ger Sveriges företagare möjligheter att upprätthålla produktivitet och innovativitet och det betyder i sin tur att samarbetet mellan politiker, skolvärld och företag måste bli mycket starkare och bättre.

Det sade Roger Mörtvik, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, när han på fredagen medverkade vid ME:s arrangemang Stora Infradagen på Industrins Hus i Stockholm.

-Idag har vi ett matchningsproblem, företagen hittar inte medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt som vi har väldigt många arbetslösa finns det en myt som säger att industrijobb är någonting för dem som inte klarar att plugga. Sanningen är att utan gymnasiekompetens är man såld idag, det finns inga jobb. Och idag finns det 100 000 ungdomar som saknar gymnasieexamen. Därför måste vi investera mycket mer i utbildning de kommande åren. Alla unga ska kunna fullfölja gymnasiet. Det behöver stöd och hjälp att välja ”rätt” utbildning, det vill säga en utbildning som ger jobb.

-Vi satsar på Komvux, Yrkesvux, Yrkescollege och yrkeshögskolan – och utvecklingen måste ske i samarbete med företagen. De branschskolor som föreslås i det slutbetänkande som kom före jul är en bra lösning. Vi kallar hela den breda lösningen ”Ett nytt Kunskapslyft”, men det är viktigt att vi inte hastar, det tar tid att få det bra, menade Roger Mörtvik.

- Jag håller med i huvudsak, tankarna är rätt. Det behövs ett nära samarbete. Därför driver vi ju egna branschskolor. Men jag har två stora invändningar. Det ena är att det behövs åtgärder och reda pengar nu. Inte längre fram. Vi behöver ett regelverk som driver ett ökat samarbete över regionerna, så att utbildningsresurserna kan användas bättre. Idag har inte kommunerna råd att driva utbildningarna – de maskiner och den utrustning som behövs är för dyra. Vi kommer att göra allt för att driva branschskolor, men vi kan inte stå för hela finansieringen på egen hand, kommenterade Hampe Mobärg, vd för ME.

- Min andra invändning är mer principiell, fortsatte Hampe Mobärg. Kommunerna har glömt att de ska utbilda för en arbetsmarknad i balans. Då kan man inte lägga ner utbildningar som behövs, samtidigt som man för våra skattemedel driver utbildningar som leder till arbetslöshet. Utbudet av utbildningar måste motsvara den faktiska situationen och det praktiska behovet på arbetsmarknaden.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson