2015-05-05 07:30Pressmeddelande

Brist på maskinförare hot mot infrastruktur

null

LO vill att regeringen ska satsa mer pengar på vägar och järnvägar. Ordförande Karl Petter Thorwaldsson ställde i sitt förstamajtal krav på att regeringen redan i år med tanke på ränteläget, ska öka infrastrukturinvesteringarna med nio miljarder kronor. Men eventuella projekt kan få problem, det visar framtidsstudien Affärslandskapet 2020, som Maskinentreprenörerna, ME, genomfört tillsammans med Kairos Future, i syfte att kartlägga de viktigaste trenderna inom entreprenadbranschen.

– Det mest allvarliga hotet just nu är att kvalificerade medarbetare är på väg att bli en bristvara. Det kommer snart inte att finnas tillräckligt med utbildade maskinförare för att klara kommande infrastrukturprojekt. Vi har tagit vårt ansvar, Vi driver maskinförarutbildning i egen regi vid gymnasiet i Upplands Bro, just den typ av samarbeten som regeringen säger sig vilja ha.Men intresset från våra ansvariga politiker är mycket svagt och antalet ansökningar minskar stadigt.


– Jag undrar, precis som LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, hur man kan avstå från att utbilda, eller till och med lägger ner, utbildningar som så konkret skapar jobb. Då skällde han ut allianspolitikerna, förhoppningsvis gör han detsamma med den nu sittande regeringen, säger Hampe Mobärg.

­–Fram till 2025 ska över 600 miljarder investeras i svensk infrastruktur, i järnvägar, motorleder och hamnar. Till det kommer kommunala projekt, utbyggnaden av digital infrastruktur m.m. Bostadsbristen är rekordhög och bara i år planeras för 30 000 nya bostäder. Utvecklingen öppnar möjligheter, men är samtidigt en utmaning vad gäller arbetsmetoder, kompetens och inte minst kapacitet. Det säger Hampe Mobärg, VD för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, inför entreprenadmässan Entreprenad Live i skånska Knutstorp.

Enligt framtidsstudien finns ett ökat intresse för OPS-samverkan nya typer av funktionsupphandlingar och funktionsentreprenader, något som kräver andra arbetssätt och större ansvarstagande med fokus på kvalitet. Parallellt gör konkurrensen det allt svårare för små spelare och driver därmed på en konsolidering.


– Antalet fåmansbolag minskar. 1995 var 60 procent av ME-bolagen enmansföretag, idag är det 40 procent.Samtidigt pågår en tydlig generationsväxling inom många av företagen. Den digitala generationen är på väg in med andra värderingar och en annan syn på arbete, säger Hampe Mobärg.

Ett praktiskt sätt att väcka intresse för livet som maskinförare redan tidigt i livet kommer att testas under Entreprenad Live.Här kommer barn och ungdomar att kunna prova både simulatorer och riktiga minigrävare. Den som vill kan också rita sin bild av framtidens grävmaskin eller hjullastare och få den överförd till en egen t-tröja – ett garanterat unikt plagg.

Framtiden för branschen kommer att debatteras vidare under ett särskilt seminarium i ME:s regi under entreprenadmässan Entreprenad Live på Ring Knutstorp 7-9 maj. I seminariet deltar representanter för ME och Kairos Future tillsammans med ledande branschföreträdare.

För vidare information, kontakta

Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-298856, e-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson