2016-12-08 07:30Pressmeddelande

Brist på personal hotar infrastrukturen

null

Maskinentreprenörernas branschunika konjunkturbarometer MEKO, visar nu att det råder svår brist på kompetent personal för att klara Sveriges utbyggnad av infrastruktur. Orderläget är högt och maskinentreprenörer har svårt att hitta rätt arbetskraft för att klara behovet av ny infrastruktur och bostäder nästa år.

– Som jag ser det är det nu ganska nära ett haveri. När 80 procent av våra medlemsföretag säger att de har svårt att få tag på rätt folk, då börjar det bli riktigt allvarligt. För det här är företag som Sverige måste ha för att klara nödvändig utbyggnad av samhällets viktigaste funktioner, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna.

MEKO är framtaget i ett samarbete med Industrifakta, som arbetat med marknadsanalyser sedan 70-talet. Undersökningen är kvalitativ och bygger på intervjuer med 80 centrala branschföretag. Svaren visar att branschen kommer att gå på högtryck även 2017. Företagen gör just nu historiska investeringar i maskiner och räknar med att efterfrågan på maskinentreprenörernas tjänster förblir starkt det kommande året.

– De svar som vi har fått visar att det är svårt, eller mycket svårt att hitta rätt kompetens nu. Företag i södra och sydöstra Sverige har störst problem i dagsläget. Kapacitetsutnyttjandet blir allt mer ansträngt, säger Magnus Johansson, på Industrifakta.

Prognosen Lucia-MEKO presenteras i sin helhet på presskonferensen tisdagen 13 december, klockan 10.00 i Näringslivets hus, Storgatan 19, lokal Merkurius. Det bjuds på glögg och pepparkakor.

– Det är väldigt viktigt att vi har tillgång till den här branschspecifika konjunktursignalen. Maskinentreprenörernas bransch är annars ganska svårfångad eftersom den finns inom så vitt skilda områden i samhället, från offentlig infrastruktur till husbyggnation, industri och gruvor. Och när vi nu ser hur personalbristen ökar, så blir jag ganska orolig. Att de här maskinerna är centrala för samhället det vet vi, de flesta minns vad som hände för bara några veckor sedan när snöröjningen inte fungerade. Saknas maskiner och entreprenörer stannar hjulen och tillväxten minskar. Vi måste snabbt hitta vägar att lösa kompetensförsörjningen i de här centrala branscherna, säger Hampe Mobärg.

Maskinentreprenörerna förutsåg problemen redan för flera år sedan. Då flera kommuner inte har klarat av uppdraget att driva gymnasial maskinförarutbildning har förbundet valt att etablera utbildningscenter på sex orter, där det även bedrivs vuxenutbildning och annan central kursverksamhet.

– Men det räcker inte. Vi måste få regering och riksdag att förstå att det är nödvändigt att satsa mer på utbildningar som ger jobb direkt efter avslutad skola. Annars får fler än maskinentreprenörer problem, säger Hampe Mobärg.

MEKO presenteras två gånger om året. Lucia-MEKO (13 december) och Midsommar-MEKO (21 juni).

För mer information kontakta:
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
Magnus Johansson, Industrifakta, tfn: 0768-17 18 18, e-post: magnus.johansson@industrifakta.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson