2015-09-01 10:30Pressmeddelande

Bucht tänk om: Diesel och mjölk skär sig

null

Den 21 september presenterar regeringen sin budget. Vår norrländske landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vill visa att han tar den svenska mjölkkrisen på allvar och sänker dieselskatten för Sveriges lantbrukare. 300 miljoner kronor har avsatts för att visa riktig handlingskraft och under tre år får de som driver jordbruk en rabatt på 1,70 kronor per liter diesel. Allt för att hålla kvar mjölknäringen.

Att ministern i sin iver samtidigt snedvrider konkurrensen för tusentals entreprenörer är en helt annan och betydligt allvarligare femma.

Maskinentreprenörerna har 3 800 medlemsföretag. De allra flesta av dem små företag med små marginaler. En viktig inkomstkälla är snöröjning, precis som för många av Sveriges lantbrukare. Båda grupperna går upp i ottan för att hålla våra vägar, p-platser och cykelbanor fria från snö och is, något vi alla har nytta av - det borde ju inte minst Sven-Erik Bucht från Haparanda veta?

Konkurreras mellan bönder och entreprenörer finns det inga invändningar emot, problemet är att regeringen genom mjölkgåvan sätter konkurrensen ur spel. Det gemensamma drivmedlet, dieseln, är en av de största enskilda kostnaderna för både lantbrukare och maskinentreprenörer. Dessutom kan man ju undra över varför världsföretaget Arla ska få en rabatt av svenska regeringen?

Förstärkt med det omfattande regelverk och de ständigt ökande kraven på miljöanpassning av maskinparken som gäller för entreprenörer sätter rabatten konkurrensen ur spel. De som lär jubla är däremot de kommuner som ser att de kan pressa sina kostnader för snöröjningen ytterligare ett varv.

  • Nej, Sven-Erik, din rabatt mjölkar snarare hårt arbetande småföretagare i entreprenadbranschen än räddar mjölkbönder. Diesel och mjölk skär sig.
  • Sveriges mjölkbönder arbetar hårt och är värda all respekt.Billig diesel i utbyte mot alltför billig mjölk är ett närmast desperat försök att visa att du gör någonting konkret för att rädda situationen. Nog måste det väl ha funnits några andra, förhoppningsvis bättre, idéer som farit genom huvudet när du tänkt på mjölkbönderna? Några genomtänkta sådana som inte slår sönder konkurrensen? Och som dessutom egentligen bara förvärrar problemet med låga priser på mjölk.
  • Bucht gå in på kammaren och leta rätt på mer genomtänkta idéer? Det är både mjölkbönder och maskinentreprenörer värda.

För mer information kontakta:
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson