2006-03-15 12:50Pressmeddelande

Byggboom i norr på lika villkor

Står det nedslitna norrländska vägnätet inför en underhållsboom med många jobb och nya vägprojekt?
- Mycket talar för att regeringen nu vill börja beta av det väldiga underhållsberg som byggts upp under ett par decennier.

Det säger Nils Jakobsson, VD i bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna (ME).

Förbundet håller årsstämma för medlemmarna i Region Norrland på Hotell Södra Berget i Sundsvall på lördagen den 17 mars 2006.

- Samtidigt som underhållsinsatserna troligen lyfter, vill regeringen bolagisera och kanske sälja ut Vägverket Produktion. Det ger en sundare och mer rättvis konkurrens med de privata byggbolagen och entreprenörerna, framhåller Nils Jakobsson.

Norrland sämst
- Vi entreprenörer trycker på hårt för att regeringen ska komma med signaler om ett kraftigt ökat underhåll redan i vårbudgeten nästa månad. Eftersom vi dagligen arbetar med att bygga och underhålla vägar, ser vi hur förfallet fortskrider.

- I samband med vår konferens "Stora Infradagen" i Stockholm i februari lovade infrastrukturminister Åsa Torstensson att kraftfullt ta itu med vägunderhållet. Hon sa också att Norrland har de sämsta vägarna. Samtliga regeringspartier har de senaste två decennierna utlovat mycket mer pengar till vägarna. Nu är det upp till bevis!

Ökar insynen
- Åsa Torstensson går också i spetsen för att göra bolag av Vägverkets affärsenhet Vägverket Produktion. Vi har länge sagt att det är orimligt att Vägverket både får upphandla och utföra vägarbetena. Från andra håll har framförts misstankar om att Vägverket håller sin affärsenhet under armarna med hjälp av skattemedel och den kan därmed lämna lägre anbud än de privata konkurrenterna.

Försäljning väntar?
- Regeringen vill nu, precis som i Norge, göra en tydlig och klar juridisk skiljelinje mellan upphandlaren Vägverket och den som ska utföra jobbet. Bolagiseringen ökar insynen och ger en mer rättvis och effektivare konkurrens med de privata byggbolagen och oss entreprenörer.

- Enligt våra källor kan också en försäljning av Vägverket Produktion komma på lite sikt.

De media som vill ta del av mer information angående ovanstående är välkommen till Maskinentreprenörerna Nords stämma lördagen den 17 mars 2006, på Södra Berget i Sundsvall, klockan 13.00.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson