2013-05-16 16:24Pressmeddelande

Byggnads varslar om strejk för ett avtal över märket

null

Maskinentreprenörerna har återigen blivit varslade av Byggnads om stridsåtgärder i samband med årets avtalsförhandlingar.

- Byggnads har markerat tydligt att de inte accepterar det på arbetsmarknaden överenskomna märket på 6,8 procent över tre år, vilket är anledningen till att man varslar om strejk, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna. Vi uppfattar detta som att det stora fackförbundet Byggnads vill göra maskinentreprenörer till slagträ i en större strid om märket som vi egentligen inte är en del av.

Enligt varslet vill Byggnads skicka ut 17 företag med över 300 medarbetare i strejk för att tvinga fram ett löneavtal som går långt utöver det märke som övervägande delen av arbetsmarknadens parter redan accepterat.

Maskinentreprenörerna har idag 3 700 medlemsföretag med över 14 000 anställda. Vi har under våren redan slutit avtal med SEKO och IF Metall som gäller för över 11 000 av våra medlemsföretags anställda.

- Avtalsförhandlingarna med SEKO och IF Metall har även de varit tuffa men dock förts i konstruktiv anda för att landa på det överenskomna märket. Det är givetvis omöjligt för oss att bli intvingade i ett dyrare avtal vad som gäller för huvuddelen av våra medlemmar, underststryker Hampe Mobärg.

- Men trots allt, det alltid vår förhoppning att komma fram till ett avtal innan de varslade stridsåtgärdernas träder ikraft.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson