2011-04-01 13:30Pressmeddelande

Byggnads vill diktera villkor – inte förhandla!

null

Igår överlämnade Byggnads ett strejkvarsel till Maskinentreprenörerna p.g.a. att de vill tvinga in nya villkor som är artfrämmande för Entreprenadmaskinavtalet och de förutsättningar som gäller på den marknaden.

- Vi är fortfarande villiga att förhandla med Byggnads om Entreprenadmaskinavtalet. Men Byggnads visar tydligt med strejkvarslet att de inte vill förhandla utan snarare diktera villkoren för oss maskinentreprenörer, förklarar Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna.

Bakgrunden är att i september 2010 kom Maskinentreprenörerna och Byggnads överens om ett nytt avtal t.o.m. 31 mars 2012. Samtidigt avtalade vi om att inrätta en arbetsgrupp som skulle få till uppgift att se över villkoren i gällande Entreprenadmaskinavtal.

Vi har fullföljt överenskommelsen avseende arbetsgrupp. Att arbetsgruppen inte kommit fram till en gemensam åsikt om hur ett framtida avtal ska se ut beror på att Byggnads ensidigt vill tvinga in nya villkor vilka är artfrämmande för Entreprenadmaskinavtalet och de förutsättningar som gäller på den marknaden.

- Att lönerna i våra medlemsföretag direkt ska styras av ackordsättningen inom ett helt annat avtal är inte bara ologiskt, det är helt orimligt! Det skulle innebära att våra medlemsföretag inte skulle kunna kalkylera på sina framtida kostnader, vilket är livsviktigt för en småföretagare när man bjuder på underleverantörsuppdrag.

Att med detta som grund varsla om en omfattande strejk, och det faktum att vi har ett löneavtal som sträcker sig till sista mars 2012, är helt uppåt väggarna. Dessutom att som Byggnads använda sig av strejkvarsel som en regel istället för undantag är direkt oansvarigt och har inget med den svenska modellen att göra.

- Är Byggnads beredda att se över Entreprenadmaskinavtalet utifrån dess verkliga förutsättningar och inte ensidigt tvinga in villkor från det nya Byggavtalet, är vi beredda att göra ett nytt försök att revidera gällande avtal, understryker Hampe Mobärg.

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD, tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson