2015-01-30 16:27Pressmeddelande

​Carina Håkansson, Skogsindustrierna: Långa fordon bättre än räls på rulle

– Skogsindustrierna är en av Sveriges absolut största köpare av transporter. Varje dag genomförs tusentals sådana över hela landet varje dag på bil, järnväg eller via båt. 80 procent av vår produktion går på export och vi vill kunna fortsätta växa och transportera mer, och då är infrastrukturen avgörande för våra möjligheter, sade Skogsindustriernas vd Carina Håkansson på Stora Infradagen som ägde rum under fredagen.

– Vårt problem är dels att vi inte kan transportera mer på järnväg, utrymmet är bokstavligt talat fullt, dels att det inte finns järnväg ut på skogsvägarna där vi hämtar våra varor. Det finns tyvärr inte räls på rulle. Lastbilar är vår lösning, därför är det mycket märkligt att regeringen, däribland MP verkar vara helt emot att tillåta tyngre och längre lastbilar. Lastbilar som kan ta 74 ton finns redan i Finland, vår största konkurrent. Längre fordon ger inte bara högre effektivitet och kapacitet, de minskar också miljöbelastningen, fortsatte Carina Håkansson. Varför inte i Sverige? Carina Håkansson ritade frågan direkt till Karin Svensson Smith, ordförande i Trafikutskottet, som inte var sen att svara.

– Varje gång vi har tillåtit längre lastbilar i Sverige har det skett på bekostnad av järnvägen. Vi har idag långa och många lastbilar, men väldigt korta tåg. Vi måste hitta system som fungerar hela vägen och som gör att vi utvecklar en bioekonomi och inte håller fast vid vår oljeekonomi, menade Karin Svensson Smith. 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson