2017-01-26 11:00Pressmeddelande

Dags för staten att inrätta ett analyskontor som räddar pengar åt medborgarna

null

– Vi läser nästan varje dag om stora infrastrukturprojekt med problem. Det senaste är den omtalade höghastighetsbanan, där ingen, inte ens Infrastrukturministern själv, verkar veta vad kalaset kommer att kosta. Kalkylerna slår mellan hisnande 190 och 325 miljarder kronor, beroende på vem man frågar. Riksdag och regering behöver en samordnad tjänst som gör oberoende analyser av budget- och ekonomiska frågor för att stödja budgetprocessen, säger Magnus Persson, förbundsordförande i branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME

– Varje år producerar ekonomer och analytiker på Trafikverket, VTI, Statskontoret, Finansdepartementet och andra instanser dussintals rapporter och hundratals kostnadsberäkningar som underlag till beslut. Den samhällsekonomiska betydelsen på lång sikt kräver att det görs objektivt, opartiskt, med yrkesmässig kompetens, utan hänsyn till politisk tillhörighet och dessutom samordnat. Ett sätt att lösa detta är att skapa ett analyskontor likt det amerikanska Congressional Budget Office, CBO, som samordnar befintlig kunskap och dessutom har en större kritisk massa av kompetens, säger Magnus Persson.

Det federala budgetkontoret CBO har funnits sedan 1975. CBO ska förse den amerikanska kongressen med objektiva analyser som underlag till beslut om federala projekt, motsvarande svenska statligt drivna projekt. Kontoret gör analyser inom bland annat budget, finans, makro- och mikroekonomi, säkerhet och skatter för att klargöra projektens framtida effekter på budget och ekonomi.

– Nu har något beslut om höghastighetsbanan inte fattats, men det finns en lång rad exempel på andra projekt som aldrig borde ha kommit ur startgroparna. Som skattebetalare minns vi Botniabanan och Hallandsås med fasa. Infrastruktur, oavsett om det är järnvägar, vägar eller sjukhus, måste få kosta stora pengar och det måste gå att pröva nytt. Men det är viktigt att kalkylerna blir rätt, så att vi vet vad vi ger oss in på. Ett svenskt CBO med kvalificerade ekonomer och förvaltningsexperter som räknar på budgeteffekter innan ett bygge startar, kan vara ett lysande sätt att förebygga skenande projekt, fortsätter Magnus Persson.

– Vårt stora årliga arrangemang Stora Infradagen 2017, som äger rum fredagen den 27 januari, kommer vi att diskutera utmaningar som finansieringsmetoder och nya affärsmodeller för infrastrukturprojekt. Infrastruktur är i sin natur långsiktig och kostnaderna slår över årtionden, därför måste vi också kunna räkna långsiktigt och göra rätt från början. Ett svenskt politiskt obundet CBO skulle vara till stor nytta i det arbetet slutar Magnus Persson.

Om stora Infradagen 2017
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 den 27 januari 2017. Programmet finns på www.me.se. Deltagandet är kostnadsfritt.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson