2017-10-12 15:00Pressmeddelande

Dags för Stora Infradagen 2018: Låt ett starkt vägnät knyta ihop Sverige på nytt

null

– Stockholm växer medan nästan allt annat krymper. Det finns en tydlig förtroendespricka mellan landsbygd och storstad och mellan landets regioner. En del säger till och med att Sverige har gått sönder. Så illa är det inte, men jag ser att Sverige behöver knytas ihop på nytt. Ett starkt och effektivt vägnät, även i glesbygd, är en del av allt det som behövs för att hålla ihop hela Sverige, säger Magnus Persson, förbundsordförande för Maskinentreprenörerna, ME.

– Därför vore det intressant om regeringen snabbt kunde både adressera och åtgärda. Det talas om glesbygdssatsningar, men det faktiska intresset för att laga trasiga glesbygdsvägar verkar vara lågt. Det är över huvud taget svårt att hitta något alls om det i Trafikverkets nya trafikplan, där verket tvärtom hävdar att de inte kan klara det glesa vägnätet framöver. Jag tycker nog att ett klargörande vore på sin plats, fortsätter Magnus Persson.

Varje år samlar Stora Infradagen 300 av Sveriges viktigaste beslutsfattare från näringsliv, politik, statliga verk och forskningsvärld. På listan över medverkande finns, bland andra, Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, trafikverken i Norden, flera av våra stora konsultföretag och ett antal spännande branschinnovatörer av alla storlekar. Frågan som ställs den 26 januari 2018 är enkel: Vilken väg är rätt 2030?

– Nu kommer Näringsministern till oss på Stora Infradagen den 26 januari och ger oss förhoppningsvis svar. Dagen är ju ett viktigt forum för en diskussion som rör Sveriges framtid. För oss samhällsbyggare är det självklart att det är en väl fungerande infrastruktur i form av stora och små vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser, höghastighetsfibrer, 5G-nät och ny digital teknik, som kan och ska hålla ihop landet. Men för att säkra regional utveckling och en gemensam arbetsmarknad, både i Sverige och i Norden måste vi lyfta blicken och hitta nya innovativa arbetssätt och finansieringsmetoder. Efter tolv år har Stora Infradagen vuxit till ett viktigt debattforum för sådana breda infrastrukturfrågor. Vi kallar den Sveriges viktigaste branschdag för samhällsbyggare, och det är något som vi är riktigt stolta över, säger Magnus Persson.

När och var?
Stora Infradagen äger rum i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 fredagen den 26 januari 2018.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson