2013-07-15 09:00Pressmeddelande

DEBATT: Dags att komma upp ur skyttegraven!

null

Äntligen har vi fått det svart på vitt, det som vi vetat om, men som inte kunnat sägas högt. Både arbetsgivare och medarbetare vill egentligen ha lönesystem baserade på ansvar och prestation och som ger varje medarbetare en rättvis lön. Det visar två oberoende undersökningar som nyligen genomförts

Maskinentreprenörerna tillsammans med Plåtslageriernas Riksförbund representerar
4 600 företag som har omkring 18 000 medarbetare.

När vi tidigare i år bad Demoskop att göra en undersökning av våra medlemmars och deras medarbetares inställning till lönesättningen, visade det dig att 74 procent av 1 143 tillfrågade byggnadsarbetare anser att deras grad av ansvarstagande ska vara avgörande för den egna lönen. 73 procent tycker dessutom att även prestation ska sätta avtryck i lönekuvertet.

För oss var det ingen nyhet, men nog borde det vara något för våra fackliga organisationer att fundera över? Medlemmarna vill helt klart bedömas och få ersättning efter vad de gjort och för det ansvar de tar, inte efter centralt förhandlade listor, där tid i företaget är viktigare än vad man uträttar.

Parallellt har United Minds gjort motsvarande undersökning hos våra medlemsföretag och kommit fram till liknande resultat.  Övervägande delen av alla företagare anser att en individuell lönesättning bidrar till ökad produktivitet.

Det finns uppenbarligen en efterfrågan på moderna och mer rättvisa lönesystem från båda parterna, men varje gång vi ifrågasätter det existerande systemet möts vi av djupa brösttoner om orättvisor och godtycklighet från fackligt håll.

Det ska erkännas att även våra medlemmar har tvekat.  Individuella löner har betraktats som krångligare än ett kollektivt löneavtal.  Det är till viss del sant, eftersom ett sådant system kräver transparens och struktur för att inte upplevas som godtyckligt. Enkelt uttryckt: Alla måste veta precis vad som förväntas för att få en lönehöjning.  Det är en förutsättning för att vi ska lyckas.

Vi som branschförbund kommer att ta vårt fulla ansvar för att höja lönesättningskompetensen hos våra medlemmar. Det gör vi inte i första hand för att vi tror att det ökar lönsamheten. Vi tror däremot att det i längden leder till ökad produktivitet som är grunden för lönsamhet och därmed för ökat löneutrymme. Den uppfattningen delar vi med våra medlemsföretag.

Vi tänker också ta vårt ansvar därför att vi tror att individuella löner är något ännu viktigare än så. Det är ett måste för att vi ska klara konkurrensen från omvärlden och för att hålla branschen attraktiv för nya medarbetare. Det är något som är av avgörande betydelse för våra medlemmar, deras medarbetare och därmed också för Sverige.

Därför är vårt arbete med att ge våra medlemmar de verktyg och metoder som de behöver för att kunna sätta rättvisa löner mödan värt. 

Så varför ständigt detta centrala motstånd? Handlar det om den gamla vanliga misstänksamheten mot arbetsgivarna och ”kapitalismen”, inställningen att man har en högre kunskap än vad LO-medlemmen ”på golvet” har, eller är det bara hederlig svensk prestige som sätter stopp?
 
Är det inte dags att komma upp ur skyttegraven och på allvar börja diskutera hur vi tillsammans kan tackla de krav och förväntningar som ställs från den moderna arbetstagaren och marknaden?

Sverige behöver en rak och prestigelös dialog som leder framåt. Vi tar gärna den dialogen!

 

Hampe Mobärg
VD Maskinentreprenörerna


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson