2016-01-29 11:27Pressmeddelande

”Det finns inga gratispengar”

- Det finns pengar, men det viktiga är att vi är medvetna om att det inte finns några gratis pengar. AP- fonderna kan investera om det är bra och långsiktiga projekt, och OPS kan vara lämpliga i väl avgränsade projekt, sade infrastrukturminister Anna Johansson när hon invigningstalade på Stora Infradagen.

- Oavsett om vi reser själva eller ej, så är vi beroende av transporter. Det måste finnas mat i butikerna sopor ska hämtas och en lång rad andra funktioner som bygger på att transportsystemen måste fungera. Vi har en infrastruktur av hög klass, men också stora behov. Vi har en nyindustrialisering, vi har en växande besöksnäring och en snabbt växande befolkning och det är utmaningar vi måste möta. Det sade Infrastrukturminister Anna Johansson (S) när hon på fredagen invigningstalade vid Stora Infradagen 2016 Stora Infradagen, som i år arrangerades för tionde gången.

-Vi måste se till att helheten blir effektiv och försvarbar. Och här kommer hållbarhetsfrågorna in. Klimatfrågan är naturligtvis en utmaning. Här behövs innovation och nytänkande för att vi ska kunna öka kapaciteten, både i befintliga system och i nya sådana. Trafikverket som är Sveriges största upphandlare av infrastrukturprojekt ska göra upphandlingar och beställningar som premierar innovativt tänkande. Här finns också ett ansvar för att det finns ett skarpare underlag i upphandlingarna för att vi ska få samhällsnyttiga och lönsamma projekt. Samtidigt ar ansvaret delat entreprenörerna måste stå för själva innovationen, hitta nya lösningar och arbetssätt som ökar kapacitet och minskar kostader, menade Anna Johansson.

När det gäller finansiering av infrastrukturprojekt uteslöt Anna Johansson varken OPS-modeller (Offentlig Privat Samverkan) eller utnyttjandet av det kapital som idag förvaltas av AP-fonderna.

-Vi tittar naturligtvis på olika lösningar,. Det finns pengar, men det viktiga är att vi är medvetna om att det inte finns några gratis pengar. AP- fonderna kan investera om det är bra och långsiktiga projekt som i förlängningen är bra för Sverige. OPS kan vara lämpliga i väl avgränsade projekt, sade Anna Johansson.

- Utmaningarna är många, men det betyder inte att vi får bli modfällda. Vi har en tendens att tala mer om de pengar som inte finns än om de pengar vi faktiskt har. Det gäller att förvalta och utveckla det vi har. Vi har förmågan att ställa om och ta ett språng i utvecklingen. Det har vi gjort förr och det kan vi göra igen. 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson