2005-07-01 10:41Pressmeddelande

Dieselskatt hotar Sveriges infrastruktur

Dieselpriset är nu så högt att svenska entreprenörer inte längre kan konkurrera på lika villkor vid gränserna med norska och finska entreprenörer, och svenska staten tvingas betala oskäligt höga priser för att bygga infrastruktur och säkra elförsörjningen.

- Nu är rätta tillfället för regeringen att temporärt slopa dieselskatten för arbetsmaskiner, eller åtminstone anpassa skatten för entreprenadmaskiner så att den blir densamma som för lant- och skogsbruksbrukets maskiner. Hela nedgrävningen av elnätet fördyras kraftigt till följd av de dramatiskt stigande dieselpriser. Detta gäller för övrigt byggandet av all infrastruktur där maskiner används, säger Nils Jakobsson, VD i Maskinentreprenörerna, som är bransch- och arbetsgivarförbund för maskinägarna.

Ett meningslöst nollsummespel
- Regeringen verkar inte förstå hur hårt de höjda dieselpriserna slår. Priset på diesel är idag cirka 10,80 kronor litern, varav cirka 5,80 kronor är ren skatt. För bara ett år sedan var priset 7,51 kronor litern. Detta är kostnader som staten själv får betala när infrastruktur ska byggas. Ett meningslöst nollsummespel, tillägger Nils Jakobsson.

Absurd situation
Politiska hänsyn har tagits till lantbruket som kör sina maskiner med en skattesats som är två kronor lägre per liter än för andra företagare. Därför råder nu den smått absurda situationen att skogsbrukets arbetsmaskiner röjer och transporterar bort timmer i stormen Gudruns spår, samtidigt som anläggningsmaskiner gräver ned elledningar i samma skog för avsevärt högre dieselkostnader. Det gäller alltså att hålla isär dieseltankarna i skogen.
- Självklart ska regeringen först och främst se till att alla arbetsmaskiner får samma skattesats. Därefter bör man överväga att tillfälligt slopa dieselskatten helt för att snabbt säkra landets elförsörjning och andra satsningar på infrastruktur.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson