2015-10-26 14:00Pressmeddelande

Digitalisering, generationsskifte och finansieringsformer: Innovatörer, entreprenörer och politiker bygger infrastruktur tillsammans

null

– Nya affärsmodeller och ny teknik dyker upp från ingenstans, finns överallt och ersätter gamla beprövade sanningar. Tillsammans skapar de både utmaningar och möjligheter. När världen förändras måste vi ha förmåga till nytänkande. Det betyder att vi måste hitta nya tekniska lösningar och arbetsformer, vara öppna och driva nya finansieringslösningar och dessutom skapa mer effektiva samarbetsformer mellan politiker, finansiärer och utförare. Infrastrukturen måste vara framtids säkrad i allt, från planering till teknik, finansiering och utbildning, säger Magnus Persson, förbundsordförande för Maskinentreprenörerna, ME.

Innebär utmaningarna att framtidens entreprenör måste vara en innovatör, eller kanske båda delarna, en innovativ entreprenör? Och vad är det som krävs för att vara det? Det är några av frågorna som ställs och kanske också besvaras under Stora Infradagen 2016.

Tioårsjubilerande Stora Infradagen har sedan start utvecklats till en given samlingspunkt för alla som är intresserade av och arbetar med någon form av infrastrukturfrågor, från politiska beslutsfattare till företagsledare och forskare.

När det återigen är dags den 29 januari inleder Infrastrukturminister Anna Johansson dagen, följd av en rad välkända namn. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon ger sin bild av verkets roll för infrastrukturen och detsamma gör hennes kollega Gunilla Nordlöf på Tillväxtverket. Jane Walerud, Sveriges kanske mest kända serieentreprenör och affärsängel, blickar utåt och framåt tillsammans med Volvo Bussars VD Håkan Agnevall. Första AP Fondens VD Johan Magnusson och Svenskt Näringslivs samhällspolitiska chef Caroline
af Ugglas funderar över finansieringsfrågorna. Och som avslutande kommentator återfinns
IF Metalls stridbare förbundsordförande Anders Ferbe. Stora Infradagen 2016 startar klockan 10.00 den 29 januari i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm. Dagen är kostnadsfri för alla deltagare.

För mer information om ME och Stora Infradagen 2016, kontakta:
Magnus Persson, Ordförande ME, tfn: 0705-83 52 30
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson