2022-07-01 13:07Pressmeddelande

Drivmedelsstölderna: ett större problem än samhället vill erkänna

Anders Robertsson, vd MaskinentreprenörernaAnders Robertsson, vd Maskinentreprenörerna

Många av Maskinentreprenörernas medlemsföretag har känt sig upprörda och besvikna över justitieministerns inställning till landets entreprenadföretag, och över ministerns antydan om att det är företagarens ansvar att skydda sig själva mot drivmedelsstölder, inte en uppgift för samhället. Maskinentreprenörerna ställde därför (2022-06-23) i ett brev frågan till ministern: ska inte rättssamhället omfatta entreprenadföretag?

I justitiedepartementets brevsvar (2022-06-30) lyfts en lång rad insatser som regeringen har gjort för att minska drivmedelsstölderna och på sikt komma till rätta med problemen. Justitieministern har i andra sammanhang också anfört att antalet bränslestölder har minskat de senaste åren.

– Jag måste ändå ställa frågan om vilket resultat de insatser som justitiedepartementet hänvisar till faktiskt leder till? Endast ett par procent av de anmälda polisstölderna klaras upp. Våra egna undersökningar visar dessutom att enbart hälften av bränslestölderna som företagarna utsätts för faktiskt polisanmäls, då man har en låg förväntan om att en polisanmälan leder till uppklarande av brottet. Problemet är alltså större i verkligheten än vad som framgår i brottsstatistiken, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna.

Den låga anmälningsfrekvensen skulle kunna tolkas som ett tecken på att förtroendet för Polismyndigheten och andra inblandade myndigheter är skadat.

– Jag uppmanar våra medlemsföretag att anmäla alla stölder, jag vill verkligen understryka hur viktigt det är. Annars används statistiken emot oss och blir en intäkt för att regeringen och myndigheterna inte behöver vidta ytterligare åtgärder. Det är ett allvarligt problem för rättssamhället som bör vara viktigt för regeringen att komma till rätta med, säger Anders Robertsson.

Maskinentreprenörerna har tidigare lyft det växande problem som bränslestölder skapar för entreprenadbranschen. Hösten 2021 publicerade organisationen en stöldrapport som visade att medlemsföretagen polisanmäler bränslestölder i 50 procent av fallen. Så många som två tredjedelar av de tillfrågade i undersökningen hade blivit utsatta för stöld av drivmedel under 2020. Detta var därmed den i särklass vanligaste stölden. I Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO, som publicerades 2 juni i år, svarade 36 procent av de tillfrågade medlemmarna att drivmedelstölderna ökat från den redan tidigare höga nivån. Orsaken tros vara de höga drivmedelspriserna. 61 procent uppgav att antalet stölder var oförändrat och endast tre procent ser en minskning av stölderna.

Maskinentreprenörernas medlemsföretag är samhällsbyggare. Utan dem blir inga bostäder byggda, ingen räls lagd, inga vindkraftverk uppställda, ingen malm bruten, inga avlopp dragna. När drivmedelsstölderna nu riskerar att eskalera i takt med att priserna för drivmedel fortsätter uppåt kommer viktiga samhällsuppdrag att påverkas, försenas och i värsta fall utebli.

Bifogas längst ner:

Maskinentreprenörernas brev till justitieministern, 2022-06-23

Brevsvar från justitiedepartementet, 2022-06-30

Läs mer här:

Maskinentreprenörernas stöldrapport 2021

Maskinentreprenörernas MEKO-rapport sommaren 2022


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Veronica Sandström

Relaterad media