2017-07-06 16:35Pressmeddelande

Drivmedelstölder mycket större problem än känt: varannan stöld anmäls inte

null

Nära hälften av branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s, medlemsföretag drabbades under 2016 av dieselstölder, stölder som i genomsnitt kostade varje företag 42 000 kronor. Samtidigt polisanmäldes bara 45 procent av stölderna, enligt en rapport som ME presenterade under Almedalsveckan i Visby.

– Vi visste att drivmedelsstölder är ett stort samhällsproblem, men det är ännu värre än vi trodde. 49 procent av de tillfrågade företagen drabbades av stölder under 2016, nästan vart tredje av dem utsattes för sex stölder eller fler. Utvecklingen är tydligast på landsbygden, där polisens resurser till stor del försvunnit. Det krävs ett ökat fokus på vardagsbrott, annars minskar förtroendet för rättssamhällets funktioner, sade ME:s vd Hampe Mobärg.

– Stulen diesel är en handelsvara för de internationella brottsnätverken, den säljs utomlands och bidrar till att finansiera nätverkens narkotikatrafik. Den som inte anmäler stölderna bidrar till den organiserade brottsligheten. Om vi inte får veta att stölderna sker, kommer de inte in i statistiken och då är det svårt för oss att agera eftersom vi inte ser dem, förklarade Magnus Sjöndin från Polisens Underrättelsegrupp Gotland.

– Det är klart alarmerande är att bara 45 procent av stölderna polisanmäldes, vilket betyder att det finns ett stort mörkertal. Vi vill att våra företag ska anmäla varje stöld, men det finns en uppgivenhet över att inget händer när de anmäler. Problemet är att polisen inte prioriterar vardagsbrotten. Enligt deras egna siffror är uppklaringsgraden lägre än två procent och då är det lättare för företagaren att knyta näven istället för att anmäla. Till de faktiska kostnaderna för den stulna dieseln kommer dessutom kostnader för reparationer, administration och förlorade intäkter, något som kan vara förödande för ett litet företags lönsamhet, menade Hampe Mobärg vidare.

– Drabbade branscher måste hjälpas åt och identifiera flöden och ligor och förpacka informationen åt polisen, så att mönster blir tydliga, men lika viktigt är att polisen återför vad den gör så att vi ser att det händer något, sade Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. Både Per Geijer och Magnus Sjöndin påpekade också att dagens straffskalor för vardagsbrott gör det svårt att agera gentemot dem som satt sådan brottslighet i storskaligt system.

Riksdagsledamoten Pål Jonsson (m) från Justitieutskottet menade att en ökad tillgänglighet till poliser, speciellt i glesbygd är en avgörande faktor för att skapa trygghet. Hans utskottskollega Helen Petersson (s) betonade från sin sida både vikten av att anmäla, och av själv att hålla en hög etisk nivå och inte köpa stöldgods, oavsett om det är diesel eller andra varor.

Vid seminariet lanserade ME:s vd Hampe Mobärg bildandet av en bred samarbetsgrupp för en mer effektiv bekämpning av stölder. Gruppen föreslås bestå av branschorganisationer, politiska beslutsfattare på olika nivåer, leverantörer av drivmedel och fordon samt andra berörda. Arbetet beräknas inledas hösten 2017.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson