2019-03-25 07:15Pressmeddelande

​Drivmedelstölderna ökar – statistik kommun för kommun

Under förra året anmäldes i snitt 11 dieselstölder om dagen och i flera av landets mest stölddrabbade kommuner mer än dubblerades antalet anmälningar jämfört med 2017. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

Att stjäla diesel fortsätter att vara en attraktiv syssla för tjuvar i hela Sverige. Under förra året anmäldes 3 939 stölder av diesel ur fordon, maskiner och tankar – en ökning med 3,6 % från 2017. Det framgår av branschorganisationen Maskinentreprenörernas sammanställning av siffror från Brottsförebyggande rådet.

Flest stölder – 106 st – anmäldes i Stockholms kommun, följt av Norrköping och Göteborg med 100 respektive 83 anmälningar. Men de tre skånska kommunerna Lund, Helsingborg och Staffanstorp hade de största ökningarna av antal anmälda brott. Under 2018 hade Lund 42 st fler anmälningar än under 2017 – en ökning på 145 %. För Helsingborg och Staffanstorp var motsvarande ökning 41 st (128 %) respektive 39 st (557 %).

Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna, menar att anmälningarna bara utgör toppen av ett isberg:

– Från tidigare undersökningar vet vi att mörkertalet vid den här typen av brott är stort. Man skulle behöva dubblera antalet anmälda stölder för att över huvud taget komma i närheten av problemets verkliga omfattning. Många av våra medlemmar utsätts för stöld flera gånger veckan men känner att det är hopplöst att anmäla eftersom chansen att tjuvarna åker fast och döms till kännbara straff är minimal. Det är helt enkelt inte speciellt riskfyllt att ägna sig åt dieselstölder.

För grafik och fullständig statistik, se rapporten ”Stöldtoppen 2018”.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna
Tfn: 073-029 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson