2019-04-01 13:30Pressmeddelande

​Ebba Busch Thor klipper bandet åt ME: Skolledare i ädel kamp på nytt utbildningscenter

Onsdagen den tredje april möts skolledare från ME-skolans skolor runt omkring i landet på ett annorlunda sätt. Då deltar de i en ädel kamp om vem som bäst kan precisionsköra en grävmaskin, det som är maskinentreprenörens viktigaste arbetsredskap. Och det är mycket prestige som står på spel, det är nämligen eleverna på maskinförarutbildningarna som står för de tävlandes utbildning. Vinnaren åker hem med ett resestipendium på 20 000 kronor, ett stipendium att använda till en valfri skol- eller utbildningsresa.

Tävlingen äger rum i samband med invigningen av branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s, nybyggda utbildningscenter i Bålsta, väster om Stockholm. Den som ”klipper bandet” är Sveriges kanske modigaste och mest frispråkiga partiledare just nu, KD: s partiledare Ebba Busch Thor.

Utbildningscentret i Bålsta är basen för en av de nio skolor som ME driver, från Svalöv i söder till Skellefteå i norr. Vid centret, som innebär en satsning på drygt 40 miljoner kronor, ska framtidens maskinförare utbildas i moderna lokaler och med de senaste fordonen. Maskinförare är ett bristyrke, men många kommuner väljer att lägga ner utbildningarna eftersom de är dyra och kräver mycket kompetens. Samtidigt som antalet utbildningsplatser minskar, ökar behovet av maskinförare. Idag kommer strax över 300 nya maskinförare ut från utbildningarna varje år, men det skulle egentligen behövas 1 800 om året, bara för att klara pensionsavgångarna. ME-skolan är ME:s väg att bidra till en säkrad kompetensförsörjning.

–Yrkesförberedande utbildningar har alltför länge varit nedprioriterade till förmån för de teoretiska utbildningarna, trots att de nästan alltid leder till jobb direkt efter examen. Men näringslivet kan inte bära hela ansvaret, det behövs en nationell, regional och kommunal kraftsamling och ett nytt fokus för att lyfta de praktiska utbildningarna, både status- och resursmässig. Om inte får vi svårt både att upprätthålla och att utveckla vår infrastruktur, säger ME:s vd Hampe Mobärg, som dock ser en liten ljusning.

–Vid socialdemokraternas kongress häromdagen kom signaler som, glädjande nog, tyder på att regeringen har insett problemet. Nu väntar vi på att utbildningsministern ska göra sin hemläxa och gå från ord till handling. Infrastrukturen kan inte vänta så värst mycket längre, säger Hampe Mobärg.

För ytterligare information om ME och ME-skolan kontakta:
Hampe Mobärg, vd ME, tfn: 073-029 8856, e-post: hampe.mobarg@me.se
Jonas Thorstenson, vd ME-skolan, tfn: 08-762 7077, e-post: jonas.thorstenson@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson