2019-11-21 09:30Pressmeddelande

Ekström, Borg, Skog och Nordström - starkaste startfältet i Stora Infradagens historia

–Den 31 januari är det dags för ME:s arrangemang Stora Infradagen 2020 och vi har det hittills starkaste startfältet i Infradagens snart fjortonåriga historia. På fredagsförmiddagen har vi såväl utbildningsminister Anna Ekström, som den tidigare finansministern Anders Borg på plats. Under eftermiddagen får vi möta förra miljöministern Karolina Skog och ekonomen och debattören Kjell A Nordström tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Dessutom leds dagen av radarparet Mikael Tornving och Elisif Elvinsdotter. Det kan knappast bli bättre.

Det säger Hampe Mobärg, vd för bransch och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna, ME, och ansvarig för genom förandet av Stora Infradagen.

–Stora Infradagen är en viktig samlingspunkt för alla med intresse för samhällsbyggnad och infrastruktur. Vi tar upp frågor som rör både branschen i sig och samhället i stort. I år har vi valt inledningsvis fokusera på kompetensförsörjning – hur får vi fler ungdomar att satsa på yrkestekniska utbildningar. Det ska bli intressant att höra hur Anna Ekström och en panel med representanter från Skanska, SKL och skolvärlden ser på den frågan, säger Hampe Mobärg.

Ministern Anna Ekström följs av exministern Anders Borg, som kommer att prata om hur han ser på Sverige och Sveriges utveckling de närmaste åren. På eftermiddagen, som är vikt åt klimat och relationen stad och land, möter miljöpartisten Karolina Skog bland andra Swedavias VD Jonas Abrahamsson, professorn Rune Wigblad och riksdagsledamoten Louise Meijer, M i en debatt om klimatfrågans möjligheter och utmaningar. Frågan är om den omtalade miljöpietismen gör att vi missar något väsentligt?

Klas Gustavsson från laddstationsbolaget BEE och Magnus Höglund, som är ansvarig för Scanias elektrifierade lastbilar möter Svenskt Näringsliv, EON, Bil Sweden och Electreon, som just nu arbetar med induktionsteknik i ett försök på Gotland i en diskussion om elektrifiering och elförsörjning. Vi behöver el, och den behövs på många fler ställen än idag, för bilar, tunga fordon och för arbetsmaskiner, men hur får vi den dit där den ska användas – och räcker den åt allt som ska gå på el?

Och som sista debattpunkt tar ME upp frågan om levande landsbygd. Kjell A Nordström, som ser en utveckling där allt utom våra storstäder är skräpytor 2050, möter Lena Erixon från Trafikverket, Jönköpingsprofessorn Charlotta Mellander och Polarbröds vd Karin Bodin. Om alla vill bo i storstäder, hur ska vi då organisera den svenska infrastrukturen?

Många frågor blir det – och förhoppningsvis också många olika svar fredagen den 31 januari, säger Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna
Tfn: 073-029 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson