2016-01-29 15:27Pressmeddelande

”Elbussar dellösning på klimatfrågan”

-Om vi hade en kollektivtrafik som byggde på elbussar istället för dieselbussar skulle det innebära en enorm minskning av kolväteutsläppen, men när vi kan ha det är en annan sak. Då är det inte en teknisk fråga, systemen finns, det är mer en politisk fråga och också en finansieringsfråga, det menade Volvos Bussars koncernchef Håkan Agnevall när han på fredagen medverkade i Stora Infradagen 2016, årets viktigaste samlingspunkt för alla med intresse för infrastruktur.

- I den ökande globaliseringen och urbaniseringen, där nya gigantiska storstäder växer fram, måste vi bygga hållbart. Det är en överlevnadsfråga att bryta CO2-trenden och vi behöver samtidigt minska bullerpåverkan på miljön och öka trafiksäkerheten. Nu står vi inför ett teknikskifte som gör att elbussar är en väldigt bra lösning på en del av problemet. Elbussar har överlägsen energieffektivt och vi måste som bekant hushålla med energi. Ett vindkraftverk på 5 MW kan leverera tillräckligt mycket el för att driva 250 elbussar under ett år. Men elbussarna ger faktiskt reducerade utsläpp, även i de fall då den el som används inte är 100 procent grön.

Håkan Agnevall kallade Volvo bussar för bussbranschens svar på personbilsbranschens elbilsstjärna Tesla. Skillnaden är att Volvo Bussar arbetar för öppna lösningar vad gäller bland annat batterier och laddinfrastruktur.

-Vi vill bidra till att skapa en standard som fungerar för alla och som är oberoende av vilken leverantör av trafik som upphandlats. Det tror vi är nödvändigt. Dessutom kan vi, tack vare våra partnerskap med Siemens och ABB erbjuda hela infrastruktursystem. Tesla har en annan affärsidé i det hänseendet. De vill ha ett eget system där användarna har egna Teslas laddare och så vidare.

-Elbussar är ingen framtidsvision, utan en global teknik som redan idag går att använda över hela världen. Redan idag har vi levererat över 5000 elbussar och elhybrider och vi har också pilotanläggningar med nya elhybrider och elbussar på plats och i drift i Stockholm (linje 73), Göteborg (linje 55) och i Hamburg (linie 109). Den stora utmaningen är att ha system som håller, oavsett om det är snöstorm och klockan är fem på morgonen, de ska fungera i ur och i skur – och det gör de, på så sätt är det en mogen teknik, sade Håkan Agnevall.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson