2023-12-14 09:59Pressmeddelande

Elektrifierat vägprojekt gav hälften så mycket väg för pengarna

Elektrifierierat projektElektrifierierat projekt

Maskinentreprenörerna (ME) har låtit konsultföretaget Sweco genomföra en analys av hur olika drivmedel påverkar kostnaden för ett vägprojekt. I analysen jämförs maskin- och driftskostnader mellan diesel, HVO100 och el i ett tidigare utfört vägprojekt. Resultatet visar att kostnaderna i dagens läge för att använda elektrifierade anläggningsmaskiner i det studerade vägprojektet skulle resultera i en kostnad som är 109 procent högre, jämfört med diesel.

Swecos rapport visar att kostnaderna i det exemplifierade vägprojektet för energiförbrukning är påtagligt lägre för elmaskiner, medan kapitalkostnaderna är påtagligt högre. Den höga maskinkostnaden för elmaskiner kan förklaras bland annat med att inköpspriserna är väsentligt högre jämfört med dieseldrivna maskiner, att det behövs ytterligare investeringar för att kunna ladda elmaskinerna samt att batterier har ett högt värde och därmed kostar att byta ut.

– Som arbetsgivar- och branschorganisation är det både självklart och nödvändigt att undersöka och belysa förutsättningar för nya tekniska lösningar för branschen. Alldeles extra viktigt blir detta när de nya lösningarna ännu befinner sig i tidigt skede och kan komma att innebära stora förändringar för branschen, säger Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson.

Kostnaderna för teknikskiftet inom entreprenadbranschen måste bäras på ett ekonomiskt hållbart sätt, där den som tar kostnaderna får ersättning för dessa. ME vill med den här rapporten belysa de verkliga kostnaderna och utmaningarna med elektrifiering inom bygg- och anläggningsbranschen, när man börjar prata elektrifiering av tunga anläggningsmaskiner.

– Vi står inför ett teknikskifte som kommer kosta pengar, konstaterar Maskinentreprenörernas chef för branschutveckling Lars Hemmingsson. Kärnfrågan är vem som ska bära kostnaden?

Det finns risk för att det ensidiga politiska fokus som råder på el som enda lösning för hållbarhetsomställningen, tvingar fram en utveckling som samhället inte kommer att vilja eller kunna betala. ME vill främja en konstruktiv debatt som söker efter lösningar och samarbete mellan olika aktörer för att åstadkomma lösningarna.

Datainsamlingen bygger till stora delar på intervjuer med representanter från transport, bygg- och anläggningsbranschen, maskintillverkare samt Trafikverket.

Här kan du läsa Elektrifieringsrapporten.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 200 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt