2023-11-07 07:19Pressmeddelande

Elever utan yrkesutbildning erbjuds plats i Linköping

Unga maskinförare i utbildningUnga maskinförare i utbildning

De elever som stod utan utbildningsanordnare för sin yrkesutbildning till maskinförare efter att den privata utbildningsarrangören lade ner sin utbildning i Norrköping, kommer nu få en fortsättning för sin utbildning hos ME-skolan i Linköping.
 
De nio eleverna kommer att påbörja sin vuxenutbildning till maskinförare hos ME-skolan från vecka 45, på uppdrag av Linvux – Linköpings vuxenutbildning.
 
- Det känns positivt att vi genom en bra dialog med Linköping kommuns vuxenutbildning har nått fram till en bra lösning och fått till en fortsättning för dessa elever, säger Jonas Thorstenson, vd på ME-skolan.
 
ME-skolan har i många år varit en utbildare av maskinförarutbildning för gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram åt Linköpings kommun. Från och med detta år är ME-skolan också utbildare för Linvux maskinförarutbildning. Efter att de nio vuxeneleverna har genomgått en 30 veckors utbildning kommer de att vara väl rustade för att ta anställning som maskinförare. 
 
- Behovet av utbildade maskinförare är fortfarande mycket stort, vilket gör att de bör ha goda möjligheter till jobb, tillägger Jonas Thorstenson.
 
- Vi tar ansvar och hjälper till att fortsätta utbilda de elever som valt att söka sig till en utbildning och en bransch där det finns stort behov av arbetskraft, tillägger Maria Gustafsson, enhetschef för Linvux.
 
Om ME-skolan
ME-skolan är en del av arbetsgivar- och branschorganisationen Maskinentreprenörerna och har som mål att minska bristen på utbildade maskinförare inom entreprenadbranschen.
 
Om Linvux - Linköpings vuxenutbildning
Linvux är Linköping kommuns vuxenutbildning som erbjuder en mångfald av utbildningsmöjligheter för vuxna i Linköping.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Maria Gustafsson, enhetschef Linvux - Linköpings kommuns vuxenutbildning
Telefon: 072-2400847
 
Jonas Thorstenson, vd på ME-skolan
Telefon: 08 762 70 77 
jonas.thorstenson@me.se 

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.