2021-10-20 05:00Pressmeddelande

EN AV TRE MASKINENTREPRENÖRER ÄR UTSATT FÖR STÖLD

Utskick för region 1.Utskick för region 1.

Närmare två av tre stölder handlar om drivmedel. Här i norra Sverige handlar det om stölder på i genomsnitt 81 030 kr. Och det är inte givet att stölderna polisanmäls. Det handlar om det merarbete som krävs för att upprätta en korrekt polisanmälan och sammanställa försäkringsbolagens underlag känns övermäktigt för många maskinentreprenörer. Allt enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörernas stöldrapport som släpps idag. 

Drivmedelsstölder har länge varit den mest förekommande stölden från maskinentreprenörer. Redan idag väljer många maskinägare att bara tanka upp den mängd drivmedel de tror de kommer att använda under dagen och sedan låta tanklocket vara olåst. För det kostar så mycket mer att reparera en sönderborrad och uppbruten tank än att förlora de få antal liter diesel som lämnas kvar över natten. Och skillnaden mellan att ta in maskinen på reparation och att bara fylla på med ny diesel på morgonen och fortsätta arbetet direkt är stor.  

– Det här med att våra medlemmar inte polisanmäler alla stölder är olyckligt då samhället inte får korrekt bild av verkligheten. Samtidigt förstår jag dem. Särskilt när allt arbete med att anmäla ofta varken leder till ett uppklarat brott eller att de får ersättning för skador och stöld. Jag uppmanar ändå alla som utsätts för brott att anmäla – för vi behöver minska mörkertalet i statistiken, säger Lars Hemmingsson, Chef branschfrågor hos Maskinentreprenörerna. 

Det ingen kan ha undgått just nu är att drivmedelspriserna rusar i höjden i Sverige. I en jämförelse med andra europeiska länder ligger vi i topp. Och priserna ser inte ur att sjunka, tvärtom är prognosen att de kommer att fortsätta öka framöver. 

– Vi har varit utsatta för det mesta: skimning av våra tankkort, dieselstölder från både maskiner och lastbilar – de har till och med utrustning med sig för att tömma hela farmartankar från våra krosstäkter. Ärligt talat bävar jag nu när drivmedelspriserna har gått upp så kraftigt. Jag tror att det kommer att föra med sig ett ökat antal stölder, säger Ulrika Karlsson, Fyrkantens Last & Transport AB, Umeå.  

Utöver stöld av drivmedel ser vi att var fjärde till var femte maskinentreprenör blir avstulen teknisk utrustning från byggplatserna. Det handlar framförallt om verktyg, belysning, arbetsplatsbelysning och handverktyg. Och dessvärre blir närmare var tionde maskinentreprenör av med sina GPS:er. Den digitala maskinstyrningen hjälper föraren att få fram en digital karta på en bildskärm som visar exakt var, på vilken höjd och hur djupt han ska gräva. Utan GPS får föraren sätta ut pinnar för att markera grävområdet och ta hjälp av en kollega vid vissa moment. 

Du kan läsa undersökningen i sin helhet i Maskinentreprenörernas stöldrapport som publiceras idag. 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.