2022-12-07 11:46Pressmeddelande

En positiv signal men inte beslutet vi alla väntar på

Anders Robertsson, Vd MaskinentreprenörernaAnders Robertsson, Vd Maskinentreprenörerna

Regeringens beslut att ge Cementa tillfälligt tillstånd fram till årsskiftet att fortsätta kalkbrytningen på Gotland har nu prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Det var när regeringen gav ett tillfälligt andrum för Cementa under 2022 som fyra miljöorganisationer överklagade regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har nu dömt att regeringens beslut ska stå fast. Domstolen avvisar även yrkandena om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.
 
– En positiv signal men inte beslutet som vi alla väntar på, säger Anders Robertsson, vd i Maskinentreprenörerna. 
 
Entreprenadbranschen inväntar nu med stort intresse Mark- och miljödomstolens avgörande den 13 december om Cementas ansökan om en ny tillståndsperiod på fyra år.
 
– Det är positivt att Högsta förvaltningsdomstolens dom inte spär på den oro och osäkerhet som våra medlemmar i entreprenadbranschen känner inför Mark- och miljödomstolens dom nästa vecka konstaterar Anders Robertsson, vd i Maskinentreprenörerna. 
 
Cementkrisen briserade den 6 juli 2021 när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att få bryta kalksten i Slite på Gotland. För att undvika den värsta cementbristen röstade riksdagen den 29 september igenom en särskild lag som gjorde det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om en tidsbegränsad förlängning av nuvarande tillstånd.

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt