2012-12-06 08:00Pressmeddelande

"Enormt misslyckande" vägra körkort i skolan!

null

Anders Ljungstedts Gymnasium:

- Det är ett enormt stort misslyckande när man tar bort B-körkortet för våra elever som vill utbilda sig till maskinförare. Många av våra elever kommer att gå ut i arbetslöshet istället för att i princip vara anställningsbara dagen efter examen! Det säger Claes Karlsson, lärare på en av Sveriges största Gymnasieskolor, Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping. Skolan har en lång erfarenhet av att utbilda maskinförare.

- Maskinförarutbildningen är idag en utbildning inom gymnasieskolan, som normalt leder till ett arbete. Vår sektor söker med ljus och lykta efter maskinförare, säger regionchef Lena Lundström vid Maskinentreprenörerna, ME, i Linköping. ME är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv. Lena Lundström verkar inom bl.a. Östergötland och Södermanland i ME:s östra region.

- Jobben i framtiden är säkrade med de miljarder som regeringen nu pumpar in i stora infrastrukturprojekt. Till detta kommer stora pensionsavgångar inom vår sektor, säger hon.

- I samband med gymnasiereformen, GY 11, förändrades utbildningen till maskinförare. Helt obegripligt togs körkortstudierna bort för de elever som tänkt sig en ljus framtid som maskinförare. Det handlar inte i första hand om att ta sig till och från arbetet. Där är det många som också måste ha körkort. Nej, här rör det sig om att få framföra de tunga maskinfordon, som är våra arbetsredskap. Det är som om frisörutbildningen skulle låta alla lära sig klippa men när du sedan ska anställas måste du särskilt komplettera utbildningen med ett ”körkort för sax” för att få klippa dina framtida kunder. Detta till en kostnad av 10-20 000 kronor. När vi frågar lärare på maskinförar-utbildningen så säger de att detta är ”katastrof för utbildningens kvalitet och möjligheten att få ett arbete”. 
 
- Nu vädjar vi i första hand till Utbildningsministern och Arbetsmarknadsministern. Låt våra elever få ta körkort! Annars blir det svårigheter att bygga vägar, järnvägar, tunnlar, broar och hus i framtiden, säger Lena Lundström.

Ytterligare information:
Lena Lundström, regionchef i Maskinentreprenörerna, region Öst, tfn:0725-01 17 60


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson