2019-05-24 08:00Pressmeddelande

​EU-kandidater uppmanas ta krafttag mot stöldligor i öppet brev från Maskinentreprenörerna

null

Trots ett stort mörkertal anmäldes i snitt 11 dieselstölder om dagen i Sverige under 2018. Idag håller Maskinentreprenörerna förbundsstämma, som representerar över 4 000 små- och medelstora företag som återkommande drabbas av dessa stölder. I ett öppet brev till partiernas EU-kandidater uppmanar man till krafttag mot de internationella stöldligor som begår brotten.

Under 2018 anmäldes 3 939 stölder av diesel ur fordon, maskiner och tankar – en ökning med 3,6 % från 2017. Det framkom när branschorganisationen Maskinentreprenörerna tidigare i år gjorde en sammanställning av siffror från Brottsförebyggande rådet.

– Från vår kontakt med polisen vet vi att en stor andel av dessa brott begås av internationella stöldligor. Ligorna är så välorganiserade att polisen liknar dem vid paramilitära strukturer, säger Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna.

I ett öppet brev uppmanar nu Maskinentreprenörerna partiernas EU-kandidater att stärka Sveriges och EU:s arbete mot stöldligorna.

– Stölderna har blivit en del av vardagen för våra medlemmar. Det har gått så långt att hälften inte längre ser något syfte med att anmäla brotten. För att rädda den tilltro som ännu finns kvar för rättssamhället krävs en kombination av politiska beslut i riksdagen och i Europarlamentet. EU-kandidaterna har en viktig roll och ett ansvar att motarbeta stöldligorna, säger Magnus Persson, ordförande för Maskinentreprenörerna.

För mer information:
Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna
Tfn: 073-029 8856, e-post: hampe.mobarg@me.se

Magnus Persson, ordförande Maskinentreprenörerna
Tfn: 070-583 5230, e-post: magnus.persson@vsmgruppen.se 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson