2021-12-07 06:53Pressmeddelande

Extremväder på agendan på Stora Infradagen

Anders Robertsson, Vd i Maskinentreprenörerna Anders Robertsson, Vd i Maskinentreprenörerna

Idag är det hushållen och försäkringsbolagen som bär kostnaderna för klimatkrisen då kommunala investeringar för att hantera extremväder kraftigt släpar efter. Stora Infradagen, som sänds digitalt den 28 januari 2022, ställer frågan om det är rimligt och vad man kan göra åt det.

Under de senaste sex åren har 80 000 naturskador inträffat i Sverige. Stormarna orsakade flest skador, men på en god andraplats kom översvämningarna – med 18 400 skador. Svensk Försäkring uppger att skadebeloppet de senaste sex åren uppgår till 3,5 miljarder kronor. Mycket talar för att skadorna blir fler och allvarligare i framtiden. Idag bär hushåll och försäkringskollektiv klimatkrisens kostnader. Samtidigt fortsätter kommunernas investeringar i VA-infrastruktur att ligga på en låg nivå. Dagens kommunala VA-infrastruktur klarar inte av att hantera extremväder, något som återkommande rapporter om klimatförändringar beskrivit.

På Maskinentreprenörernas årliga konferens Stora Infradagen i januari kommer två talare att berätta om sina egna erfarenheter av översvämningar. Åsa Wiklund Lång, ordförande i kommunstyrelsen i Gävle, talar om slutsatserna som drogs efter regnet i somras. Dessutom kommer Kristina Hall, VA Syds programledare, att redogöra för deras skyfallssatsning "Tillsammans gör vi plats för vattnet".

Delta digitalt på Stora Infradagen den 28 januari. Anmäl dig här: https://www.me.se/stora-infradagen/


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt