2019-10-23 09:15Pressmeddelande

​Fler maskinförare behövs: Ahlsell och ME i nationellt samarbete

null

Ahlsellkoncernen och bransch- och arbetsgivarförbundet ME, Maskinentreprenörerna, har inlett ett nationellt samarbete med det långsiktiga målet är att få fler ungdomar att söka till ME-Skolans maskinförarutbildningar.

–De strax över 300 maskinförare som tar examen varje år räcker inte till för att täcka pensionsavgångarna, än mindre för att genomföra alla planerade infrastrukturprojekt. Genom samarbetet med vår partner Ahlsell kan vi nå ut bredare till ungdomar och också till nya grupper som vi inte tidigare har nått. Vi hoppas på ett ökat antal sökande på de nio orter i Sverige där ME-Skolan har utbildningar, och på sikt till alla skolor med maskinförarutbildning, säger Hampe Mobärg, vd för ME.

–För Ahlsell som koncern är det av största vikt att rätt kompetens bibehålls inom byggbranschen. Genom att samverka med ME kan vi ta vårt ansvar och bidra både till detta och till en ökad integration på arbetsmarknaden, liksom till en minskad ungdomsarbetslöshet. Jag ser fram emot att se resultaten av arbetet, säger Claes Seldeby, vd för Ahlsell Sverige AB.

Som en del i samarbetet mellan Ahlsell och ME ingår en pilotstudie tillsammans med företaget For The People, FTP i Örebroförorten Vivalla. Avsikten är att, med början i Vivalla, utveckla ett arbetssätt som ska kunna användas nationellt och bidra till minskad arbetslöshet och förbättrad integration, samtidigt som kompetensförsörjningen för maskinentreprenörsbranschen stärks.

–Tillsammans med Ahlsell och ME kan vi visa våra unga nya alternativ som ger dem bättre förutsättningar att välja rätt utbildning. Alla passar inte för teoretiska studier, många följer sina kamraters val och en del hamnar fel. Maskinförarutbildningen ger jobb direkt efter examen och det finns möjligheter till fortsatt utveckling när man vill det. Det vill vi berätta för våra ungdomar och deras föräldrar, säger FTP:s Khalid Mohammed och Sakariye Junni.

I samarbetet ingår en rad olika aktiviteter, däribland medverkan vid olika gymnasiemässor landet runt. I pilotstudien tillsammans med FTP planeras för riktade öppet hus- och pröva på-aktiviteter på Kvinnerstagymnasiet, strax norr om Örebro, en av de skolor där ME, i samarbete med kommunerna, bedriver maskinförarutbildning. Utöver detta ska ett nationellt event för ökat kunskapsutbyte mellan det dryga 50-talet skolor som idag utbildar maskinförare genomföras.

För vidare information, kontakta:
Marcus Rosman KAM, Ahlsell, tfn: 08-685 59 58X, e-post: marcus.rosman@ahlsell.se
Jonas Thorstenson, vd ME-skolan, tfn: 08-762 70 77, e-post: jonas.thorstenson@me.se
Hampe Mobärg, vd ME, tfn: 08-762 7072, e-post: hampe.mobarg@me.se
Khalid Muhammed, FTP, tfn: 072-644 4678, e-post: khalid@forthepeople.se


Om Ahlsell
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi utvecklingen tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra proffsens vardag enklare. Med 5 700 anställda, över 240 butiker och tre centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

Om ME
Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö samt samhällspåverkan.

Om FTP
FTP växte fram under 2016 i Vivalla då det saknades sysselsättning för ungdomarna i området. Utanförskapet och känslan av hopplöshet hos våra ungdomar var stort, så vi bestämde oss för att göra en förändring. FTP, som är en förebild i området, började sysselsätta ungdomarna. Vi är radikala i vårt förändringsarbete och det är så vårt arbete har uppmärksammats. FTP vill föra samman människor med olika bakgrund genom respektfulla dialoger som ska öka tilliten hos alla parter. Vi vill skapa en lojalitet mellan oss och företag, få dem att våga ge en arbetschans till någon som vanligtvis inte får en sådan. Men viktigaste av allt, skapa bättre förutsättningar för våra ungdomar, framtidens ledare.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson