2015-05-19 07:30Pressmeddelande

Fokusera Trafikverket - skapa särskilt infrabolag för utvalda projekt

null

Maskinentreprenörernas (ME) nya förbundsordförande Magnus Persson:

­–Trafikverket är för stort och tungfotat för att klara sina olika uppdrag. En lösning är att klyva verket i två delar – en del som fortsatt sysslar med kärnverksamhet som löpande förstärkning av infrastrukturen, drift och underhåll samt en ny del som utgörs av ett särskilt infrastrukturbolag.

Bolaget, som bör vara helägt av staten, ska fokusera på att så effektivt som möjligt upphandla, kvalitetssäkra, finansiera och driva utvalda större projekt. Det kan gälla såväl nya järnvägssträckningar, broar och vägar som skulle kunna handlas upp i OPS-liknande former tillsammans med andra investerare som t.ex. långsiktigt kapital som pensionsfonder, sade Magnus Persson, nytillträdd ordförande för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME i samband med sitt tillträde vid ME:s årsstämma.

­–Vi står inför stora och utmanande investeringar i infrastruktur för att stärka svensk konkurrenskraft. Det är viktigt att projekten drivs snabbt och kostnadseffektivt och att de har finansieringslösningar som är förutsägbara. Ett statligt investmentbolag för större satsningar på infrastruktur kan ta hela ansvaret för detta, utan att den nödvändiga politiska styrningen försvinner.Det skulle ge Trafikverket ett klart fokus likaså skulle det nya investmentbolaget också få ett väldigt tydligt uppdrag. Jag tror dessutom att ett ökat fokus på OPS öppnar för nya tankar och arbetssätt. Helt enkelt mer infra för pengarna. Vi skulle få ett annat driv i projekten, menar Magnus Person, och pekar på det arbete som just nu pågår i Norge.

– I Norge genomförs just nu ett stort antal tyngre projekt i syfte att modernisera vägnätet. Utvalda riksprojekt – sju olika vägsträckningar – lyfts då in i ett nytt bolag, som nu och framöver svarar för hela kedjan. Det betyder att den politiska styrningen finns kvar, men när Stortinget väl sagt sitt så överlämnas ansvaret till bolaget som har stor frihet att agera och sköta hela processen så effektivt som möjligt. Det är en modell som jag skulle vilja se även i Sverige, säger Magnus Persson.

Vid ME:s årsstämma avtackades avgående ordförande Håkan Norén för sina mångåriga insatser för organisationen. För ytterligare understryka detta beslutade stämman att instifta en särskild fond i Håkan Noréns namn. Syftet med fonden är att identifiera och ”fånga in” framtidens entreprenörer och Håkan själv kommer att var drivande i arbetet

­– Jag är mycket hedrad av att få vara med och arbeta med fonden och jag hoppas naturligtvis att den på olika sätt ska bidra till branschens framtida tillväxt, säger Håkan Norén.

Såväl ME:s årsstämma som Framtidsmöte ägde rum under entreprenörsmässan Entreprenad Live på Ring Knutstorp. Såväl mässan i sig som ME:s seminarieserie om affärslandskap, utbildning och klimatfrågor samlade ett stort antal intresserade. Bland de något yngre besökarna kretsade intresset kanske mer runt provkörning av de storleksanpassade grävarna. Tillverkarna av entreprenadmaskiner hade också en hel del tips att hämta från de barn och unga som passade på att rita framtidens grävare och hjullastare, teckningar som sedan prydde deras t-tröjor.

För ytterligare information:
Magnus Persson, Ordförande ME, tfn: 0705- 83 52 30
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730- 29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson