2005-10-22 10:49Pressmeddelande

Förklädda traktorer skapar farlig och osund konkurrens!

"Jordbrukstraktorer uppträder i falska skepnader av entreprenadmaskiner och skapar en osund och snedvriden konkurrens i entreprenadbranschen. Stora skattelättnader ges för traktorerna, som förutsätts användas endast på åkern och i skogen. Dessutom sliter de allt fler och större traktorekipagen ned vägarna!""Jordbrukstraktorer uppträder i falska skepnader av entreprenadmaskiner och skapar en osund och snedvriden konkurrens i entreprenadbranschen. Stora skattelättnader ges för traktorerna, som förutsätts användas endast på åkern och i skogen. Dessutom sliter de allt fler och större traktorekipagen ned vägarna!"

Det skriver Maskinentreprenörerna, ME, i ett upprop till regeringen. Uppropet antogs vid organisationens regionstämma i Åhus på lördagen den 22 oktober 2005.

Granska traktorerna
- Det är grovt stötande att jordbrukstraktorer med särskilda skattelättnader i allt högre grad dumpar marknaden och "stjäl" uppdrag för de professionella maskinägarna. Det säger Bo Jönsson, ordförande i Maskinentreprenörernas södra region.
- Vi kräver nu att regeringen ger Skatteverket i uppdrag att se över fordonsskattelagen. Det är nödvändigt att granska det tillåtna användningssättet för jordbrukstraktorer.

Sämre i Skåne
Maskinägarna är också upprörda över att väldiga traktorekipage bidrar till att vägarna förstörs.
- Vägarna blir allt sämre i Skåne. Det är allvarligt eftersom regeringen nästa år skär ned vägunderhållet i Sverige med över en halv miljard kronor. Även påföljande år minskar underhållet. Nyinvesteringar i vägar sänks också med ytterligare en miljard.
- Vi begär att regeringen återställer drift och underhållsanslaget för vägarna med 2 miljarder kronor, säger Bo Jönsson.

Större och tyngre
Vägverket gav nyligen, i en utredning om åtgärder för en sund och livskraftig näring, maskinägarna rätt i sin kritik. Vägverket konstaterar att traktorer inte omfattas av bestämmelserna för överlastningsavgift, och att traktorer med tillkopplade fordon har en tendens att bli fler, större och tyngre. Vägverket konstaterar också att traktorerna sliter på och belastar vägnät och broar på ett sätt som från början inte var avsikten.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson