2014-01-24 11:51Pressmeddelande

Förstatligande ingen lösning på underhåll

null

- I dagarna har företrädare för Socialdemokraterna framfört att monopol på underhållet av järnvägen är lösningen på järnvägens problem. Det är både historielöst och märkligt förslag som inte leder någonvart, säger Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna. Troligtvis kommer det bara bidra till att underhållet blir dyrare och järnvägen får ett svårare konkurrensläge.

Att det idag finns brister i underhållet av järnvägen är det väl ingen som tvivlar på. Men att lösningen heter förstatligande skulle bara leda till dyra omställningskostnader utan att underhållet blir ett dyft bättre. Verkligheten är att underhållet har misskötts under 30-40 år och att det politiska ledarskapet bär en stor del av ansvaret till den situation som uppstått idag.

-  Detta är en ingen lätt fix, 30-40 år av bristande underhåll är inget man gör ogjort i en handvändning, säger Hampe Mobärg. Om ett företag hade agerat på samma sätt skulle man antagligen varit i konkurs för länge sedan.

Istället borde man ta tillfället i akt att verkligen gå till grunden med problemet. Att skapa en långsiktigt hållbar underhållsmodell för järnvägen men också för andra offentligt ägd infrastruktur.

Den nuvarande modellen som baseras på ett politiskt ledarskap som har som yttersta mål att bli omvald var fjärde år, håller inte. Investerings- och underhållscyklerna för större infrastruktursatsningar är betydligt längre, säg cirka 30-40 år. Jämför med industrin.  Där är fungerande underhållsplanering ett grundvillkor för företagens existens och konkurrenskraft.  Varför skulle inte offentliga myndigheter tänka på liknande sätt?  Att man förvaltar skattemedel gör ju ansvaret ännu större.

Sverige måste utveckla en underhållsmodell som tydligare tar höjd och gör bedömningar om framtida underhållsbehov. Vårt nuvarande sätt att hantera detta kostar för mycket för ett litet land som Sverige. Ska vi klara framtidens behov i en internationell konkurrens och vår egen välfärd är det oerhört viktigt att vi uppför och underhåller vår infrastruktur på ett bättre och effektivare sätt än idag.

Fredagen den 31 januari arrangerar Maskinentreprenörerna åttonde årgången av ”Stora Infradagen” där detta ämne kommer debatteras samt andra aktuella frågor rörande infrastruktur, se: http://www.me.se/storainfradagen-program

 

Ytterligare information:

Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, ME, tfn: 073-029 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson