2018-06-19 10:00Pressmeddelande

Fortsatt svår personalbrist för maskinentreprenörer

null

I Maskinentreprenörernas konjunkturbarometer MEKO visar den senaste rapporten (Midsommar-MEKO) att maskinentreprenörer i landet kämpar hårt med personalbrist. 95 procent har svårt att hitta rätt maskinförare. Nu börjar det även ta slut på tjänstemän. 88 procent har svårt att hitta personal ur den kategorin. 87 procent har problem att hitta personal i ledningsfunktion.

Midsommar-MEKO är ändå trevlig läsning. Landets maskinentreprenörer har fulla orderböcker och behöver investera i maskiner. Trots att branschen gick för högtryck redan under hösten 2017 så har trenden stärkts under de senaste sex månaderna. Totalt visar MEKO:s konfidensindikator starkare siffror än vid samma period förra året. Och det gäller samtliga parametrar i undersökningen. Även för maskinentreprenörernas leverantörer är det positiva kurvor som MEKO visar upp. Maskinentreprenörernas investeringar i maskiner har ökat i tre år i rad.

­- Det är lite överraskande för mig att det fortsatt går så bra. När förra MEKO-undersökningen kom så kändes det som att toppen var nådd. Vi har också sett att byggentreprenörerna har fått en ganska kraftig inbromsning inom bostadsbyggandet, men för maskinentreprenörer har det ännu inte kommit någon rekyl. MEKO visar till och med att trenden fortsatt under våren, säger Maskinentreprenörernas vd Hampe Mobärg.

Det finns dock tecken på att det är en nedgång att vänta. Nu i vinter kommer en normal säsongsmässig nedgång, och det minskade bostadsbyggandet påverkar trots allt även maskinentreprenörer. Men MEKO visar att den väntade nedgången ändå är mindre jämfört med samma period förra gången.

Analysföretaget Industrifakta som gör MEKO åt Maskinentreprenörerna har de senaste månaderna levererat flera rapporter som rör byggbranschen och Sverige halkar efter de andra länderna i Norden, samtidigt som bostadsbyggandet i Stockholm bromsar in rejält. Även lokalbyggandet tappar fart, enligt Industrifakta. Riktigt samma trend går alltså inte att se i MEKO som rör maskinentreprenörernas konjunktur.

­- Behovet av infrastrukturinvesteringar i Sverige är fortsatt mycket stort, och det väger i viss mån upp nedgången i bostadsbyggandet. Utmaningarna för maskinentreprenörer återfinns i kompetensförsörjningen samt finansiering på kommunal- och riksnivå. Positivt är de signaler som det ökade anslaget i infrastrukturpropositionen sänder, säger Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta.

Resultatet i MEKO kan tyda på att maskinentreprenörer får en fortsatt het konjunktur trots att bostadsbyggandet bromsar in och att MEKO signalerar en viss osäkerhet i branschen inför hösten och vintern 2018.

­- Sättningen på nyproduktion av bostäder bedöms inte påverka Maskinentreprenörernas medlemmar i samma utsträckning som det påverkar byggföretagen. Och även om det är en nedgång så kommer produktionsnivåerna ligga kvar på en historiskt hög nivå, och det ökar efterfrågan på gator, vägar och annan infrastruktur, förklarar Magnus Johansson.

Metall- och mineralpriserna ser också positiva ut och bidrar till att anläggningsmaskiner behövs i gruvindustrin. SCB:s prognos är att bygg- och anläggningsinvesteringarna blir 30 procent högre nästa år inom stål- och metallverk.

Midsommar-MEKO visar därmed främst att rekryteringsfrågan blir maskinentreprenörernas största utmaning även de kommande sex månaderna.

­- Det är intressant att se att konjunkturen för våra medlemmar ser ut att hålla i sig, även om jag menar att det faktiskt går att se en viss oro inför framtiden också. En del av den oron kommer såklart ifrån att företagen har svårt att rekrytera rätt medarbetare. Det svåra är inte att hitta folk, utan att hitta rätt personal, säger Maskinentreprenörernas vd Hampe Mobärg.

Nästa MEKO-rapport presenteras i mitten på december (Lucia-MEKO).

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Magnus Johansson, projektledare MEKO-rapporterna, Industrifakta
Tfn: 0768-17 18 18
E-post: magnus.johansson@industrifakta.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson