2008-10-30 10:00Pressmeddelande

Framtidens infrastruktur - 30 januari 2009 i Näringslivets Hus i Stockholm

Stora Infradagen 30 januari 2009

För tredje året i rad arrangeras Sveriges viktigaste konferens gällande infrastruktur - "Stora Infradagen". Här möter du ledande opinionsbildare och beslutsfattare - de som utformar framtidens infrastruktur i Sverige. Debatter, samtal och korta anföranden varvas med nyheter och välriktad humor.

Medverkar gör ledande representanter för regeringen och oppositionen, alla riksdagspartierna, Generaldirektörerna för Vägverket och Banverket, samt utredare och chefer för den nya trafikmyndigheten som startar 2009. Men även företrädare från Transportstyrelsen och det nya bolaget som består av delar från gamla Ban- och Vägverkets Produktion och konsultverksamhet, vilket just nu håller på att fastställas av regering och riksdag. Vidare deltar företrädare för LO, näringslivet, byggbranschen, kommunerna m.fl.

Alla intresserade och engagerade i framtidens infrastruktur inbjuds.

Konferensen är avgiftsfri!

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, ME, tfn: 0730-298856


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson